Servicii - 278777-2019

17/06/2019    S114    Agenții - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Lituania-Vilnius: Evaluarea limbii privind sensibilitatea la dimensiunea de gen în limba engleză și orice altă limbă din UE

2019/S 114-278777

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 099-238493)

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Adresă: Gedimino av.16
Localitate: Vilnius
Cod NUTS: LT011
Cod poștal: LT 01103
Țară: Lituania
E-mail: procurement@eige.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.eige.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Evaluarea limbii privind sensibilitatea la dimensiunea de gen în limba engleză și orice altă limbă din UE

Număr de referinţă: FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
II.1.2)Cod CPV principal
73210000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general este de a se asigura că publicațiile și/sau textele paginilor web ale EIGE sunt sensibile la dimensiunea de gen, clare, ușor de citit și implică factorii de decizie politică și publicul non-expert, fie în limba engleză, fie în alte limbi decât limba engleză.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 099-238493

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 03/07/2019
Ora locală: 11:00
A se citi:

Data: 03/07/2019

Ora locală: 11:00

Locul:

Sediul EIGE

Ofertele vor fi deschise într-o ședință publică în locul și la data indicate la punctul IV.2.7 din anunțul de participare, în care ora locală este înțeleasă ca ora 11:00, ora locală la Bruxelles (UTC+02:00), care corespunde orei 12:00, ora locală la Vilnius (UTC+03:00).

Numărul secţiunii: VI.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare
În loc de:
A se citi:

Termenul limită pentru primirea ofertelor este indicat la punctul IV.2.2 din anunțul de participare, în care ora locală este înțeleasă ca ora 11:00, ora locală la Bruxelles (UTC+02:00), care corespunde orei 12:00, ora locală la Vilnius (UTC+03:00).

VII.2)Alte informații suplimentare: