Доставки - 278781-2020

 • 278781-2020: България-Пловдив: Хроматографи
  Дата на публикуване:16/06/2020
  Документ:Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
  Име на органа:Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
  • 329168-2020: България-Пловдив: Хроматографи
   Дата на публикуване:14/07/2020
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“