Építési beruházás - 278868-2021

04/06/2021    S107

Magyarország-Debrecen: Útburkolat építése

2021/S 107-278868

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 070-177317)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: fejes.evelin@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Mézeshegy és Pipóhegy utcák útépítése

Hivatkozási szám: EKR000385312021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Mézeshegy és Pipóhegy utcák útépítése Debrecenben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/05/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 070-177317

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 23/06/2021
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 02/06/2021
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 23/06/2021
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Az ajánlati felhívás fentiek szerinti módosításán túl módosul a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés. Továbbá Ajánlatkérő megrendelői utasítást bocsátott ki az ajánlattevők részére.

A módosított műszaki közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek a módosító hirdetmény megjelenésének napjától.