Radovi - 278886-2019

Submission deadline has been amended by:  410154-2019
TINazivHrvatska-Varaždin: Građevinski radovi
NDBroj dokumenta278886-2019
PDDatum objave17/06/2019
OJBroj izdanja114
TWMjestoVARAŽDIN
AUNaziv naručiteljaOpća bolnica Varaždin (59638828302)
OLIzvorni jezikHR
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan12/06/2019
DTRok10/09/2019
NCUgovor1 - Radovi
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a45000000 - Građevinski radovi
RCNUTS kodHR044
IAInternetska adresa (URL)www.obv.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU