Szolgáltatások - 279000-2017

19/07/2017    S136

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2017/S 136-279000

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://david.bujtor@gmail.com
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
E-mail: eszker@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Wesselényi út 20-22., VII. emelet, titkárság
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya
Telefon: +36 18961062
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kormányzati igazgatási tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 2 részben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 2 részben, az alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel:

1. rész: kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás;

2. rész: PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 506 960 630.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kreatív tervezési és gyártási feladatok, nyomdai feladatok, médiavásárlás.

a) Kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kreatív stratégiák és tervek készítéséért és megvalósításáért.

b) Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó gyártási, gyártás-előkészítési feladatokért is.

c) Online feladatok tekintetében.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a kampányokhoz kapcsolódó on-line faladatok ellátásáért.

d) Nyomdai és egyéb produkciós feladatok ellátása.

Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése); Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése

e) Médiavásárlás.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 5 348 721 638 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2020. napjáig tartó határozott időtartam.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat (minőség) / Súlyszám: 100
Ár - Súlyszám: 100
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 348 721 638.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 29/09/2017
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program(KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP) forrás.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:1-100. Módszer: 1.részszempont és alszemponjai: fordított arányosítás, 2.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az Ajánlati ár 1-2. értékelési szempont esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette az alszempontokat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

PR feladatok, rendezvényszervezési feladatok, közvélemény- és piackutatás.

a) PR.

Eseti megbízások alapján az Ajánlattevő felel a PR és sajtókapcsolati feladatok ellátásáért.

b) Rendezvényszervezési feladatok ellátása:

Az Ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken a Megrendelő által megadott megrendelések alapján.

c) Piac- és közvéleménykutatás.

A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata:

1. A szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által a későbbiekben megküldésre kerülő brief alapján:

— kvalitatív kutatások készítése (egyéni mélyinterjú, fókuszcsoport, kreatív csoport, szemkamerás kutatás módszerrel),

— kvantitatív kutatások készítése (online, telefonos, személyes adatfelvétellel).

1. Ajánlatkérő részére igény esetén átfogó elemzések készítése, amelyek elkészülése és elfogadása esetén a felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1 158 238 992 HUF. Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátummal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének és a szerződés hatálybalépésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés időtartama keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 31.12.2020. napjáig tartó határozott időtartam.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat / Súlyszám: 100
Ár - Súlyszám: 100
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 158 238 992.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 29/09/2017
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) forrásból.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:1-100.Módszer: 1.részszempont és alszempontjai: fordított arányosítás, 2.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az Ajánlati ár 1-2. értékelési szempont esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette az alszempontokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetében:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015.(X.30.)Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt.69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti árbevételére (1. rész esetében: kreatív tervezési és/vagy gyártási feladatok és/vagy nyomdai feladatok és/vagy médiavásárlás;2. rész esetében: PR feladatok és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy közvélemény- és piackutatás) vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 321/2015.(X.30.)Kr.19.(1)bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P1. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasságigazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P2. Valamennyi rész esetében: Ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 19.§ 1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e;

— volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.

A 321/2015. Kr.19.§(7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§(6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1. alkalmassági minimumkövetelménynek együttesen is megfelelhetnek, a P2. alkalmassági minimumkövetelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy megfelel.

A Kbt. 65.§(7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben:

az 1. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (kreatív tervezési és/vagy gyártási feladatok és/vagy nyomdai feladatok és médiavásárlás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összege összesen nem érte el a 2 800 000 000 HUF-ot;

a 2. rész esetében: a közbeszerzés tárgyából (PR feladatok és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy közvélemény- és piackutatás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összege összesen nem érte el az 500 000 000 HUF-ot (ötszázmillió forintot);

P2. Valamennyi rész esetében: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint:

— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget,

— számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetében:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,

— szolgáltatás tárgya, megnevezése olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az M1. alkalmassági feltételnek való megfelelés,

— ellenszolgáltatás

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— saját teljesítés aránya %-ban.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket fogadja el.

A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.

M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket – a megnevezés, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

— a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1., M2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:

Az 1. rész esetében: legfeljebb 5 db szerződésből, összesen legalább nettó 1 000 000 000 HUF értékű a közbeszerzés tárgya (kreatív tervezési és/vagy gyártási feladatok és/vagy nyomdai feladatok és/vagy médiavásárlás) szerinti referenciákkal, amelyek közül:

— legalább 1 db médiatervezésre és vásárlásra (Megyei napilapok és/vagy Országos napilapok és/vagy Heti, kétheti és havi lapok és/vagy Közterületi hirdetési felületek és/vagy Online hirdetési felületek és/vagy Rádiós hirdetési felületek és/vagy Televíziós hirdetési felületek) vonatkozik és melynek értéke eléri a nettó 500 000 000 HUF-ot,

— legalább 1 db kreatív tervezésre és gyártásra vonatkozó és melynek értéke eléri a nettó 415 000 000 HUF-ot,

— legalább 1 db nyomdai feladatok ellátására és melynek értéke eléri a nettó 5 000 000 HUF-ot,

— legalább 1 db államigazgatási szerv számára teljesített referencia.

A 2. rész esetében: legfeljebb 5 db szerződésből összesen legalább nettó 55 000 000 HUF értékű a közbeszerzés tárgya (PR feladatok és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy közvélemény- és/vagy piackutatás) szerinti referenciákkal, amelyek közül:

— legalább 1 db rendezvényszervezésre vonatkozik és melynek értéke eléri a nettó 20 000 000 HUF-ot,

— legalább 1 db közvélemény és piackutatásra vonatkozó és melynek értéke eléri a nettó 10 000 000 HUF-ot,

— legalább 1 db PR szolgáltatás nyújtására vonatkozó és melynek értéke eléri a nettó 10 000 000 HUF-ot,

— legalább 1 db államigazgatási szerv számára teljesített referencia.

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven belül került megkezdésre.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az M/1. alkalmassági minimumkövetelményeknek francia bekezdésenként 1 referenciával lehet megfelelni, azzal, hogy egy referenciával több franciabekezdésben meghatározott követelménynek is meg lehet felelni.

M2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

Az 1. rész esetében:

a) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves reklámügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkező kreatív vezető;

b) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves médiavásárlási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

c) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű produkciós szakember, aki legalább 3 éves produkciós szakmai tapasztalattal rendelkezik.

d) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű ügyfélkapcsolati vezető (account director), aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik és ilyen minőségben ezen időtartam alatt részt vett legalább 1 darab államigazgatási szerv által megrendelt feladat teljesítésében.

A 2. rész esetében:

a) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 év rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

b) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű PR munkatárssal, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik PR tevékenységek végzésében;

c) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű legalább 3 év közvélemény és/vagy piackutatási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

1 szakemberrel részenként csak 1 feltételnek való megfelelés megengedett.

Ajánlatkérő a meghatározott végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek minden rész esetén késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték. Utóbbi rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/08/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/10/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/08/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Miniszterelnökség, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. VII. emelet, tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi, oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján belül dokumentumok, 2017, Miniszterelnökség, közbeszerzések.

Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a letöltést. A letöltést a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével faxon (+361/789-6943) és/vagy e-mailen (eszker@eszker.eu) kell igazolnia. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, úgy ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a felmerülő eljárási cselekményekről.

2.Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

3.Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 5 000 000 HUF (öt millió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja.

5. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást minden rész esetében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint teljesíti, alvállalkozó igénybevétele esetében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései szerint. A részszámlázás biztosított, a számlák kifizetése szállítói finanszírozással és utófinanszírozással történik a szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Szállítói előleg igénybevétele a 272/2015. (XI. 5.) rendelkezései az irányadóak. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

7. A részajánlattétel biztosított. Ajánlattevők bármely részre, részekre, illetve valamennyi részre is nyújthatnak be ajánlatot.

8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Incze Ádám, lajstromszáma: 00006.

9. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

A karakterkorlátozás miatt a Vi.3) További információk az alábbiakkal egészülnek ki valamennyi rész esetében:

1. Az ajánlathoz részenként külön ártáblázatot kell csatolni, mellyel ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el. Ha a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott médiavásárlás ártáblában szereplő médium egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét, illetve Ajánlattevő nem rendelkezik kedvezménnyel, úgy a táblázat kedvezményt jelölő cellájába 0 (nulla) értéket kell feltüntetni, megszűnés, illetve szüneteltetés esetén a megszűnés, illetve szüneteltetés tényéről szóló nyilatkozat csatolásával. Két egymás utáni lapszám kimaradását Ajánlatkérő szüneteltetésnek tekinti.

2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

3. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára valamennyi rész vonatkozásában rendelkezni kell legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény értékű felelősségbiztosítással, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2017