Lieferungen - 279108-2020

16/06/2020    S115

Bulgarien-Sofia: Fahrzeuge mit Allradantrieb

2020/S 115-279108

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 105-253199)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Glavna direktsiya „Borba s organiziranata prestapnost“
Nationale Identifikationsnummer: 129010659
Postanschrift: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 13ZA
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Evgeni Petrov — glaven ekspert
E-Mail: eipetrov.150@mvr.bg
Telefon: +359 29828382
Fax: +359 29885902
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gdbop.bg/bg/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gdbop.bg/bg/profil-na-kupuvacha

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови високопроходими мобилни работни станции за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР по 2 (две) обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка чрез закупуване на нови високопроходими мобилни работни станции 4х4 за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР, финансирани по проект „Подкрепа за ГДБОП за изпълнение на дейности по EMPACT“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г., по 2 обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“,

— обособена позиция 2 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 105-253199

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Anstatt:
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 17:30
muss es heißen:
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 17:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Условия за отваряне на офертите
Anstatt:
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация/в т. 2 се променя следната част от текста: „издаден от производителя или официален негов представител, на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия“
Anstatt:

издаден от производителя или официален негов представител, на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия

muss es heißen:

издаден от производителя, официален негов представител или дилър, на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и/или търговия

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.