Supplies - 279114-2018

29/06/2018    S123

Poland-Krakow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2018/S 123-279114

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Postal address: ul. Podchorążych 2, pok. 128
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-084
Country: Poland
Contact person: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 128
E-mail: przetargi@up.krakow.pl
Telephone: +48 126626424
Fax: +48 126372243
Internet address(es):
Main address: www.up.krakow.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z podziałem na zadania

Reference number: 7/PN/TG/2018
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2 zadaniach:

Zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. Przez część na jaką można złożyć oddzielną ofertę należy rozumieć zadanie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 315 091.57 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
NUTS code: PL214 Krakowski
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego - Kraków, Poręba Wielka, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cena waga - waga - 90

Termin zapłaty - waga - 10

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa energii elektrycznej do Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego - Kraków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cena waga - waga - 90

Termin zapłaty - waga - 10

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 074-164119
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
National registration number: 120378027
Postal address: ul. Łagiewnicka 60
Town: Kraków
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 30-417
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 683 302.44 PLN
Total value of the contract/lot: 957 276.27 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
National registration number: 120378027
Postal address: ul. Łagiewnicka 60
Town: Kraków
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 30-417
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 493 933.33 PLN
Total value of the contract/lot: 660 286.35 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/06/2018