Supplies - 279212-2022

25/05/2022    S101

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 101-279212

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Plac Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5262673576
Adres pocztowy: Wilczy Dół 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-798
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512109615
Adres pocztowy: al. Jerozolimskie 125/127
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252256724
Adres pocztowy: Siedmiogrodzka 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-232
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stołeczna Estrada
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009737
Adres pocztowy: Niemcewicza 4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272391342
Adres pocztowy: Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210530646
Adres pocztowy: Wybrzeże Gdyńskie 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-531
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Ateneum
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009588
Adres pocztowy: Jaracza 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-378
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr "Kwadrat" im. E.Dziewońskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009631
Adres pocztowy: Marszałkowska 138
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nowy Teatr
Krajowy numer identyfikacyjny: 5213468244
Adres pocztowy: Madalińskiego 10/16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261662926
Adres pocztowy: Reja 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Rampa na Targówku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009602
Adres pocztowy: Kołowa 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-536
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Syrena
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009683
Adres pocztowy: Litewska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-589
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Współczesny
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009772
Adres pocztowy: Mokotowska 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury "Rembertów"
Krajowy numer identyfikacyjny: 9521862335
Adres pocztowy: Komandosów 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-485
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury "Włochy "
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222350826
Adres pocztowy: Bolesława Chrobrego 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Spotkań z Historią
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252360717
Adres pocztowy: Karowa 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-324
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury "Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9521862358
Adres pocztowy: Koniecpolska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-267
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5241119981
Adres pocztowy: Blokowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-641
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5251290392
Adres pocztowy: Rynek Satrego Miasta 28-42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-272
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Powstania Warszawskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272436056
Adres pocztowy: Grzybowska 79
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Myśli Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252357081
Adres pocztowy: Foksal 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211111851
Adres pocztowy: Łowicka 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-502
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bielański Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 1180130577
Adres pocztowy: Goldoniego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Białołęcki Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 5241988895
Adres pocztowy: Vincenta Van Gogha 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-188
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222799710
Adres pocztowy: Górczewska 201
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-459
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe
Krajowy numer identyfikacyjny: 1131983943
Adres pocztowy: Podskarbińska 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prom Kultury Saska Kępa
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132883422
Adres pocztowy: Brukselska 23
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-973
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wawerskie Centrum Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 9522130396
Adres pocztowy: Żegańska 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wolskie Centrum Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272743841
Adres pocztowy: Działdowska 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-184
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512519023
Adres pocztowy: Indiry Gandhi 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-776
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512448346
Adres pocztowy: Kajakowa 12B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-838
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211270986
Adres pocztowy: Wiktorska 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-587
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261675892
Adres pocztowy: Marszałkowska 9/15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-626
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5262124757
Adres pocztowy: Grójecka 77
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-094
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 1130665856
Adres pocztowy: Skoczylasa 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5241067304
Adres pocztowy: Św. Wincentego 85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-291
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252006513
Adres pocztowy: Słowackiego 19A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-592
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222493804
Adres pocztowy: Ks. J. Chrościckiego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-421
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5271252242
Adres pocztowy: al.Solidarności 90
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222362516
Adres pocztowy: Powstańców Śląskich 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-381
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9521862186
Adres pocztowy: Gawędziarzy 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9521276258
Adres pocztowy: 1 Praskiego Pułku 31
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222407294
Adres pocztowy: Plutonu AK "Torpedy" 47
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Medyczne" Żelazna" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5270104746
Adres pocztowy: Żelazna 90
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132249197
Adres pocztowy: Zgierska 18A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242758370
Adres pocztowy: Mehoffera 72/74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9511998375
Adres pocztowy: Zamiany 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-786
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Leczniatwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222586517
Adres pocztowy: gen. M.C. Coopera 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9511874710
Adres pocztowy: Madalińskiego 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9521848884
Adres pocztowy: Dwóch Mieczy 22a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-951
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242748756
Adres pocztowy: Tykocińska 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-545
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Krajowy numer identyfikacyjny: 1130103905
Adres pocztowy: Krypska 39
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-śródmieście
Krajowy numer identyfikacyjny: 5270003560
Adres pocztowy: E. Ciołka 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer
Krajowy numer identyfikacyjny: 9521754367
Adres pocztowy: Strusia 4/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-564
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Czerniakowski Spółka z.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5212932455
Adres pocztowy: Stępińska 19/25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-739
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Solec Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252491419
Adres pocztowy: Solec 93
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-382
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5212935318
Adres pocztowy: Madalińskiego 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132866688
Adres pocztowy: al. Solidarności 67
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5271045483
Adres pocztowy: Kasprzaka 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252095155
Adres pocztowy: Kopernika 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-328
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181417683
Adres pocztowy: Cegłowska 80
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-809
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252138611
Adres pocztowy: Szajnochy 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Powązkowska 43/45
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-797
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: K. Sosnkowskiego 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Polna 7A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-625
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Pileckiego 122
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Oławska 3a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-494
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Wiertnicza 26A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: Potocka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-652
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej

Numer referencyjny: ZP/GP/271/ IV-80/22
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na rok 2023 dla Warszawskiej Grupy Zakupowej, składającej się z jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy i innych podmiotów, które zawarły z Miastem Porozumienie oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy ramowej i umów wykonawczych, podpisywanych osobno, przez każdego z Zamawiających, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy ramowej, która stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający będą udzielać wykonawcy zamówień wykonawczych do Umowy na podstawie art. 311 ustawy Pzp, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Działu II Rozdziału 3 Oddziału 1 i 2 ustawy Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na rok 2023 dla Warszawskiej Grupy Zakupowej, składającej się z jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy i innych podmiotów, które zawarły z Miastem Porozumienie oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy ramowej i umów wykonawczych, podpisywanych osobno, przez każdego z Zamawiających, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy ramowej, która stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający będą udzielać wykonawcy zamówień wykonawczych do Umowy na podstawie art. 311 ustawy Pzp, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Działu II Rozdziału 3 Oddziału 1 i 2 ustawy Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował bądź realizuje co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej, o łącznym, zrealizowanym wolumenie energii minimum 150 000 MWh w okresie nie dłuższym niż kolejne 12 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera Wzór umowy ramowej z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2023 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

4. Oferta składa się z:

a) wypełnionego zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 25 SWZ;

b) załączonego do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;

c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączonego do oferty w systemie:

– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego Podmiotu,

– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;

• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączonego do oferty w systemie:

– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ).

5. Załączonych do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

5.1. Podmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych

5.2. Przedmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.3. Inne oświadczenia lub dokumenty

a) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 19 SWZ;

c) w przypadku wniesienia wadium w dopuszczalnej formie niepieniężnej – oryginał gwarancji lub poręczenia.

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

6.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej;

b) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;

– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.

e) informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, informacje, o których mowa w lit. a) i e) oraz oświadczenia, o których mowa w lit b), c) d) przekazuje się w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, informacje, o których mowa w lit. a) i e) oraz oświadczenia, o których mowa w lit b), przekazuje się w odniesieniu do każdego z Podmiotów.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawcy, dostawcy lub polega na zdolnościach lub sytuacji innego Podmiotu, o ile przypada na niego ponad 10% wartości zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w lit d), przekazuje się w odniesieniu do każdego takiego podwykonawcy, dostawcy lub Podmiotu.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 200 000 zł brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych

przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w

art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i

Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022