Tavarat - 279297-2021

04/06/2021    S107

Suomi-Helsinki: Atk-laitteet ja -tarvikkeet

2021/S 107-279297

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0988084-1
Postiosoite: PL 1386
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Puhelin: +358 294444200
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hansel.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=345378&tpk=05f13368-12be-4e88-989c-3a25ac03fd46
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=345378&tpk=05f13368-12be-4e88-989c-3a25ac03fd46
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021—2025 (DPS)

Viitenumero: HANSEL DPS 00552
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat konesali-infrastruktuurilaitteet (esim. palvelimet, tallennus-ja varmistuslaitteet, integroidut ratkaisut ja konesaliverkon laitteet) sekä niihin liittyvien lisätarvikkeiden ja palveluiden hankinta. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteissä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot ja Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30230000 Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet
30233000 Muistivälineet ja lukulaitteet
30234000 Muistivälineet
72100000 Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
32580000 Datalaitteet
48200000 Verkko-, internet- ja intranetohjelmatuotteet
48210000 Verkko-ohjelmatuotteet
48800000 Tietojärjestelmät ja palvelimet
48820000 Palvelimet
48810000 Tietojärjestelmät
48821000 Verkkopalvelimet
48823000 Tiedostopalvelimet
50300000 PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut
50312000 Tietokonelaitteiden huolto ja korjaus
48600000 Tietokanta- ja käyttöohjelmatuotteet
48210000 Verkko-ohjelmatuotteet
48700000 Apuohjelmatuotteet
51600000 Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat konesali-infrastruktuurilaitteet (esim. palvelimet, tallennus-ja varmistuslaitteet, integroidut ratkaisut ja konesaliverkon laitteet) sekä niihin liittyvien lisätarvikkeiden ja palveluiden hankinta. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteissä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot ja Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset.

DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.

DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa.

Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 5.7.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä viimeistään 30.9.2025.

Asiakkaiden hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 30.9.2027 asti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2021
päättymispäivä: 30/09/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 065-163044
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/09/2025
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Sähköinen huutokauppa:

Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/06/2021