Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 279332-2019

17/06/2019    S114

Hungría-Budapest: Recipientes de gas licuado

2019/S 114-279332

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_51057475
Dirección postal: Weiss Manfréd út 5–7.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1211
País: Hungría
Persona de contacto: Sztilkovics Szávó
Correo electrónico: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Teléfono: +36 12783505
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.mahart.hu
Dirección del perfil de comprador: https://www.mahart.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000664022019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000664022019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: alacsony emissziójú üzemanyag szállítása úszóművön

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fix LNG - CNG töltőlétesítmények beszerzése

Número de referencia: EKR000664022019
II.1.2)Código CPV principal
44612000 Recipientes de gas licuado
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

"PAN-LNG-4-DANUBE Projekt - LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése, az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” Projekt (PL4D Projekt) keretében LNG - CNG töltő létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) megvalósítása a Csepeli szabadkikötőben trimodális (hajó,kamion,vonat) felhasználásra.Ezen Projektből a jelen eljárás keretében egy vízi létesítményből - ajánlattevő által megajánlani kívánt műszaki/technológiai megoldás a vízi létesítmény vagy úszó terminál megvalósítása vonatkozásában biztosítható bárka vagy horgonyzott bárka leszállításával vagy egyéb, ezzel funkcionálisan egyenértékű (egyené.) de nem bárkán elhelyezett hanem egyéb módon biztosított vízi töltő infrastruktúra kialakításával és megvalósításával - és egy parti létesítményből, valamint a vízi létesítmény és parti összeköttetésből álló fix LNG-CNG töltőállomás - parti és vízi létesítmény elemekkel - berendezései beszerzése a feladat. Folyt. a III.1.2. és a III.1.3. pontban.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44612000 Recipientes de gas licuado
35100000 Equipo de emergencia y seguridad
42120000 Bombas y compresores
44162000 Canalizaciones
45223800 Montaje e instalación de estructuras prefabricadas
45231110 Trabajos de construcción de tendidos de tuberías
45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables
45233127 Trabajos de construcción de intersecciones en T
45312000 Instalación de sistemas de alarma y antenas
45312100 Instalación de sistemas de alarma contra incendios
45312310 Trabajos de protección contra rayos
45316000 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización
45317000 Otros trabajos de instalación eléctrica
45343200 Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios
45350000 Instalaciones mecánicas
51210000 Servicios de instalación de equipo de medida
51220000 Servicios de instalación de equipo de verificación
51500000 Servicios de instalación de maquinaria y equipos
51800000 Servicios de instalación de recipientes de metal
51900000 Servicios de instalación de sistemas de guía y control
71300000 Servicios de ingeniería
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Parti tároló és töltőállomás: Budapest, XXI. ker. belter. 210023,210034/1,210034/2 hrsz

Úszó terminál: Duna MAHART Szabadkikötő területén,1640fkm balparti Duna-ágon Bp. XXI. ker. belter. 210034/1 hrsz

II.2.4)Descripción del contrato:

1 (egy) darab -a PAN-LNG-4-DANUBE Projekt(PL4D) keretében megvalósítandó- fix töltőállomás -parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései beszerzése, a létesítmény komplett telepítése (ideértve II.1.4. pontban).A komplett projekt a Duna Régiós LNG infrastruktúra hazai első Duna melletti része,amely alkalmas a nemzetközi közlekedésben az LNG tárolására és elosztására multimodális módon.A projekt keretében megvalósítandó létesítmény két részből áll:egy vízi létesítményből és egy parti létesítményből.A két rész összeköttetését is meg kell valósítani.

— Horgonyzott bárka a folyamon (vízi létesítmény) vagy azzal egyenértékű technológiai megoldás, amely jelen eljárásban csak kikötőhelyként szolgál.Jelen közbeszerzés keretében a horgonyzott bárkán a folyamon (vízi létesítményen) nem lesz tároló tartály,csak az LNG technológia berendezések,amelyek a lefejtést és a töltést biztosítják. A cél az LNG tankhajóból történő lefejtése a parti tartályokba és az LNG mint üzemanyag más hajókba történő tankolása a parti tartályokból.

A horgonyzott bárka a folyamon (vízi létesítmény) vagy azzal egyenértékű technológiai megoldás később, más projekt keretében -nem a jelen közbeszerzés tárgyaként- kerül gázfogadóvá és -tárolóvá fejlesztésre,valamint további tározó tartály elhelyezési lehetősége lesz biztosítva a területen későbbi fejlesztési ütemben.

O Mind a víziút felől különböző bunker hajókkal,

O Mind a parti objektum felől tölthető az alábbi módok egyikével

— Kriogén konténerből,

— Kriogén tankkocsiból,

— Vasúti kriogén tankkocsiból,

— Parti objektum,amelyben 2*100m3 összesen 200m3 (későbbi további 1*100m3 + 4*150m3 tároló bővítési lehetőséggel) LNG tárolása biztosítható helyi lefejtéssel,vagy a bárkáról átadott közvetlen csővezetéken,amely így kétirányú áramlásra is alternatív alkalmazást nyer.A parti objektumnál ugyancsak biztosított további tárolók elhelyezése, jelen eljárás keretében 1 további 100m3-es tároló alapozásának kialakítása előírás.

A létesítmény két telepített főegysége (azaz a parti objektumé és a vízi létesítmény) az alábbi feladatokat kell ellássa:

— Vételezés/lefejtés konténeres LNG tartályból,

— Vételezés/lefejtés vasúti tartálykocsiból,

— Vételezés/lefejtés közúti tartálykocsiból,

— Vételezés /lefejtés LNG hordozó,bunker hajóból,

— Töltési műveletek,közúti tartálykocsiba,és kamionokba LNG-vel NAV kimérő szerkezeten át és ESD felügyelettel,

— Töltési műveletek,vasúti tartálykocsiba,LNG kimérő szerkezeten és ESD felügyelettel,

— Töltési műveletek,bunkerhajóba,és más LNG propulziót alkalmazó hajókba,kimérő szerkezettel és ESD felügyelettel.

Az üzemanyag forgalom a NAV beépített szerkezete és a NAV rendszeréhez kapcsolódás útján valósul meg,az üzemanyagok fogadási és kiadási forgalmának ellenőrzése kapcsán,az aktuális forgalmi adó befizetésére.

A létesítményben beépített ESD-rendszer működik,amely a biztonságtechnikai felügyeletet látja el,az áttankolások műszaki paraméterei folyamatos mérése alatt,a vészeseti automatikus beavatkozások-humán felügyelt-biztosításával.

A projekt egy fokozatos fejlesztés első lépcsőjét jelenti és a megfelelő technikai és alkalmazási tapasztalatok szerzésére irányul,ezért a berendezéseknél kis teljesítmény kerül tervezésre a tároló egységek esetén,ami későbbi esetleges kapacitásfejlesztésére is sor kerülhet.

2/2016.(I.5.) NGM rend. szerint kell ajánlattevőnek a létesítményt engedélyeztetnie.

A létesítménynek a vonatkozó hazai jogszabályok,hatósági és szakmai előírások mellett meg kell felelnie az IMO(International Maritime Organization) és a DNV-GL(Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) vagy azzal IMO által auditált egyenértékű tanúsító szervezet előírásainak,ami alapján a létesítmény DNV-GL vagy azzal egyenértékű tanúsító szervezet általi minőségtanúsítása és IMO előírások szerinti jóváhagyása történik. Folytatása a VI.4.3) pontban.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: I.1. M/2.1. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő) / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: I.2. M/2.2. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő) / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: I.3. M/2.3. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő) / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: I.4. M/2.4. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli szakemberek száma (fő) / Ponderación: 7
Precio - Ponderación: 72
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 550
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CEF 2015-HU-TM-0349-M

II.2.14)Información adicional

AK a beszerzés becsült értékét a felhívásban nem kívánja közzétenni.

A II.2.5. Értékelési szempontok pontban megadott minőségi értékelési szempontok rövidítve szerepelnek, teljes terjedelemben ld: VI.4.3) pontban és az AD-ban.

II.2.3) folyt: A parti tároló és a töltő a fenti 210023 hrsz-en kerüljön elhelyezésre,a fenti 210034/2 hrsz-ú ingatlanon pedig a töltő-átfejtő vezeték haladjon keresztül.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában (ig.) olyan gazdasági szereplő(KAP.IG),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek-ben,továbbá a 63.§(1)bek.b)ésd) pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t,AV-t,vagy KAP.IG-t,aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek-ben foglalt,valamint a 63.§(1)bek b)ésd) pontban szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

AT-nek(közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön) és KAP.IG- az ajánlatban a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 1.§(1)bek-nek megfelelően -a KR II.Fejezet(2-4.§) tekintettel- az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek és 63.§(1)bek b)ésd) pont hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. és 63.§(1)bek. b)ésd) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső -az alkalmasság igazolásában részt nem vevő- ALV-t.

Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR8.§-a szerint köteles igazolni,hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek és a KR9.§ szerint köteles igazolni,hogy nem tartozik 63.§(1)bek b)ésd) pont szerinti kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III.Fejezete szerinti részletes ig(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§(11)bek-nek megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat ig-ó adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő (g.sz) ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a kizáró okok ig-a körében AK számára a KR előírja.

Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR10.§ szerint köteles igazolni,hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2)bek-ben és a KR11.§ szerint köteles igazolni,hogy nem tartozik a 63. § (1)bek.b)ésd)pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az ig-ok hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzni.

A kizáró okok ig-ára AT-k az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at is benyújthatnak,mindaddig,ameddig az ig-okban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok ig-ának módjáról részletesen a KR 1-16.§-ai rendelkeznek.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.64.§-ára és a 67.§(3)bek-re is.

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k ha

SZ/1. nem szerepel a 8/2018.(VIII.17.) ITM rendelet 7.§ szerinti műszaki biztonsági hatóság által vezetett nyilvántartásban (nyt.),illetve nem teljesítette az ITM r. 4és6.§ szerinti feltételeket a hegesztett szerkezet szerelése,átalakítása,javítása során ömlesztőhegesztés végzésére vonatkozóan.

AT-nek elegendő a nyt-ba vételhez szükséges feltételek fennállását igazolnia, a nyt-ban szereplés nyertes AT esetén a szerződéskötés feltétele,amit legkésőbb a szerz.kötéskor kell igazolni.

Az AT-nek ajánlatában a KR1.§(1)bek-nek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel AK által meghatározott szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelménynek(alk.köv).Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.

AK a KR 5.§ szerint a 2.§ (5)bek. alapján nem kéri az EEKD IV. rész szerinti részletes információk megadását a szakmai tevékenység végzésére való alk.köv. előzetes ig-ára.

AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,AK felhívása alapján a KR 1.§(2)bek. szerint,a KR IV.fejezet (26.§) szerint kell részletesen igazolnia,hogy megfelel a szakmai tevékenység végzésére való alk. köv-nek.

AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR IV.Fejezet szerinti részletes igazolás(oka)t,ha AK a Kbt. 69.§(11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a g.sz. alk-t ig-ó adatbázisokhoz,és a g.sz ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

AT-nek ajánlatában a KR 1.§ (1)bek-nek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi (G-P) alk.köv-nek.Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.

AK a KR 5.§ szerint a 2.§(5)bek. alapján nem kéri az EEKD IV.rész szerinti részletes információk megadását a G-P alk.köv-ek előzetes ig-ára.

AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,AK felhívása alapján a KR 1.§(2)bek. szerint,a KR IV.fejezetnek (19.§) megfelelően kell részletesen igazolnia/-niuk,hogy megfelel(nek) a G-P alk.köv-nek.Az a szervezet,amelynek adatait AT a G-P alk. ig-ához felhasználja,a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR IV.Fejezet szerinti részletes ig.(oka)t,ha AK a Kbt. 69.§(11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a g.sz. alkalmasságát ig-ó adatbázisokhoz,és a g.sz. ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.Nem Magyarországon letelepedett g.sz-k esetén AK az ig-ok hitelességét a KR VI.Fejezet szerint jogosult ellenőrizni.

AK felhívására történő részletes igazolás módja:

P/1. A KR 19.§ (1)bek. c)pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított 3 mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából: földgázzal, és/vagyLNG-vel és/vagyCNG-vel kapcsolatos és/vagy robbanás veszélyes más alacsony emissziós üzemanyaggal működő töltőállomás -csak szárazföldi (továbbiakban: parti) vagy parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései szállításából és/vagy adásvételéből származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozattal,attól függően,hogy AT(közös AT) mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Ha AT, közös AT-k a fenti árbevétellel azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében a beszámoló,illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,alk-át a közbeszerzés tárgyából: földgázzal, és/vagyLNG-vel és/vagyCNG-vel kapcsolatos és/vagy robbanás veszélyes más alacsony emissziós üzemanyaggal működő töltőállomás -csak parti vagy parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései szállításából és/vagy adásvételéből származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§(6)bek. szerint lehet az alk-ot igazolni,közös AT-k a P/1 feltételnek együttesen is megfelelhetnek.AT-k a Kbt.65.§(7)-(8) és (11)bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra,és igazolhatják azt.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(11)bek-re.

III.1.3. pont folyt.:Más államban szerzett jogosultság esetén a küldő,vagy származási országban szerzett,az M/2.1., 3-4. pontbelivel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szüks. 266/2013.KR vonatkozó előírása szerinti (vagy egyené.) tapasztalattal és a jogosultság megszerzéséhez szüks. (vagy egyené.) végzettséggel rendelkező szake. bemutatása szükséges. Igazolás részl. szabályai az AD-ben.

Ha az M2.1., 3-4. alk.köv-re bemutatott bármely szake. nem rendelkezik a 266/2013.KR szerinti jogosultsággal,AT-k kötelesek vállalni,hogy nyertességük esetén az érintett szake(ek) tekintetében az alk.köv-ben meghatározott jogosultság megszerzése megtörténik a szerz.kötésig.

AK elfogadja a P/1. és M/1. köv-nek való megfelelésnek csak parti vagy parti és vízi létesítmény elemekkel rendelkező földgáz és/vagyLNG és/vagyCNG és/vagy robbanásveszélyes más alacsony emissziós üzemanyaggal működő töltőállomás berendezései telepítést,illetve helyszíni összeszerelést is magában foglaló adásvétele vagy szállítása területén folytatott tevékenységnek,vagy abból származó bevételnek a járművek földgáz és/vagyCNG és/vagyLNG üzeművé alakítása és/vagy annak előkészítésével kapcsolatos bármely tevékenységeket is.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k amennyiben

P/1. az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából: földgázzal, és/vagy LNG-vel és/vagy CNG-vel kapcsolatos és/vagy robbanás veszélyes más alacsony emissziós üzemanyaggal működő töltőállomás - csak parti vagy parti és vízi létesítmény elemekkel - berendezései szállításából és/vagy adásvételéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 500 000 000- HUF-ot.

II.1.4. pont folyt.1.: Ennek keretében a létesítmény LNG és CNG technológiai elemei legyártása, szerelési helyre szállítása és beszerelése, telepítése, a parti összeköttetés kialakítása, a későbbi fejlesztési, bővítési lehetőségek figyelembevételével, valamint a létesítmény próbáinak elvégzése, folyt. a III.1.3. pontban.

III.1.1. SZ/1. pont folyt.: Ha g.sz. nem szerepel a 8/2018.(VIII. 17.) ITM rendelet 7.§ szerinti nyilvántartásban,AK felhívására köteles csatolni az ITM r. 4.és 6.§ szerinti feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat.Nem Mo-n letelepedett g.sz-k esetén AK az ig-ok hitelességét a KR VI.Fejezet szerint ellenőrizheti.

VI.3.) pont folyt1.: 17. AK a Kbt. 77.§ (1)bek. alapján meghatározza az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. MINŐSÉGI KRITÉRIUM „SZAKEMBEREK SZÁMA” ÉRTÉKELÉSI ALSZEMPONT KÖRÉBEN: A I.1-4. értékelési alszempont tekintetében a maximális vállalás: 2-2 fő, minimum előírás nincs. AT által a szakemberek (szake.) M2.1-4. alkalmassági feltételeken (1-1 szake.) felüli vállalt számát kell figyelembe venni. A megadott maximális vállalható szake.számon felül megajánlott szake-eket az AK nem veszi figyelembe az értékelés során, tehát ebben az esetben is csak ért. alszempontonként max. 2 szake. kerül értékelésre.

AT köteles ajánlatában értékelési alszempontként (ért. alszp.) megjelölni azt a szake-(eke)t, aki(ke)t az értékelés körében kéri figyelembe venni. Az értékelés során kizárólag az AT által az adott ért. alszp-ra konkrétan nevesített szake-(ek) vehető(ek) figyelembe, más személy(ek) nem. Az ért. alszp. szerinti szake. bemutatására és igazolására az M.2.1-4. alk. köv-nél meghatározottak alkalmazandóak.

Értékelésre kerülő szake-ek alkalmassági követelményre bemutatott szake-eken felüli száma: I.1-4. ért. alszp-ok esetén külön-külön megajánlott szake-enként 2 fő. Ennél kedvezőbb értékre az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap az AT, vagyis értékelési maximum alszp-onként külön-külön a megajánlott 2 fő szake. Ennek megfelelően minőségi ért. alszp-ok legkedvezőbb szintje: I.1) alszp: 2 fő, I.2) alszp: 2 fő, I.3) alszp: 2 fő, I.4) alszp: 2 fő. Minőségi ért. alszp-ok legkedvezőtlenebb szintje: I.1) alszp: 0 fő, I.2) alszp: 0 fő, I.3) alszp: 0 fő, I.4) alszp: 0 fő.

18. AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§(2)bek. c)pont szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján kerülnek értékelésre úgy, hogy AK az egyes alszp-okra adott értékelési pontszámot megszorozza az adott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi alszp. esetében: 0-100. Az értékelés módszere: Az ÁR ért. alszp-nál fordított arányosítás, A SZAKEMBEREK SZÁMA ért. alszp-nál egyenes arányosítás. A pontszámítás részletes szabályait - terjedelmi korlátok miatt - a képletekkel együtt az AD I. fej. 1. pontja tartalmazza.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási (ig.) mód:

AT-nek az ajánlatában a KR 1.§ (1)bek szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a műszaki,illetve szakmai alk. köv-nek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.

AK a KR 5.§-ban foglaltak szerint a 2.§ (5)bek. alapján nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki,illetve szakmai alk. köv-ek előzetes ig-ára.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,AK felhívása alapján a KR 1.§(2)bek. szerint,a KR IV. fejezet (21-22. és 24.§) szerint kell részletesen ig-nia,hogy megfelel(nek) a műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek.

AK nem kéri az érintett AT(k)-től a KR IV. Fejezet szerinti részletes ig(oka)t,ha AK a Kbt. 69.§ (11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő (g.sz.) alk-át ig-ó adatbázisokhoz,és a g.sz. ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett g.sz. esetén AK az ig-ok hitelességét a KR VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrzi.

AK felhívására történő - részletes ig. módja:

M/1. A KR 21.§ (1)bek. a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben végzett - telepítést, illetve helyszíni összeszerelést is magában foglaló - csak parti vagy parti és vízi létesítmény elemekkel rendelkező földgáz és/vagy LNG és/vagy CNG és/vagy robbanásveszélyes más alacsony emissziós üzemanyaggal működő töltőállomás berendezései adásvételére/szállításra vonatkozó referenciáinak (ref.) csatolásával,vagy ezekre való nyilatkozattal,egyszerű másolatban,a KR 22.§ (1)-(2)bek. szerint. A KR. 21. § (1)bek. a) alapján AK 3 éven belül végzett teljesítésként veszi figyelembe a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat.

A ref. részletes adattartalma: szerződő fél neve,címe, ref-t nyújtó neve,címe,elérhetősége, szerződés tárgya (elvégzett munka rövid ismertetése oly módon,hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés,továbbá a töltőállomás(ok) megjelölése,helyszíne, parti és/vagy vízi jellege, telepítés, illetve helyszíni szerelés elvégzése,a megjelölt üzemanyagtípusok egyértelműen megállapítható legyen). Megadandó a teljesítés ideje (év hónap naptól év hónap napig),AK által előírt elvégzett szállítások darabszáma,az áruszállítás ellenértéke,továbbá, hogy a teljesítés szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően történt-e.

M/2. KR 21.§ (1)bek b)pont alapján azoknak a szake-nek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,szakmai tap-uk ismertetésével,akiket be kíván vonni a telj-be.

Csatolandó a szake. képzettségét (képz.) ig-ó okiratok (oi.) egyszerű másolata, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat és az ahhoz szüks. képz. és végzettség (végz.) megadása esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges végz-t ig-ó oi. egyszerű másolata, a szake. által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk (CV) egyszerű másolata olyan részletességgel,amelyből az alk. köv-nek való megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható,valamint a szake. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,mely tartalmazza,hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. Amennyiben a szake. felsőfokú (ff.) képz-e a Kbt. 69.§ (11)bek. szerinti nyilvántartásban (nyt.) szerepel,a nyt. megjelölése - ideértve a ff. képz-t ig-ó nyt-i szám megadását is - mellett a ff. képz. ig-a nem szükséges. A szakmai CV-ben szerepelnie kell a konkrét ellátott feladat rövid leírásának, a feladatellátás során betöltött pozíciójának,a tap. időtart-ának (év-hótól év-hóig).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6)bek szerint az alk igazolható, a közös AT(k) a M/1. és M/2 feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k amennyiben nem rendelkezik

M/1. a KR. 21.§ (1)bek. a)pont alapján a jelen felhívás feladásától (ld. VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben:min. 1 darab legalább - általános forgalmi adó nélkül számított - 300 000 000,- Ft összegű,szerződésszerűen teljesített -telepítést,illetve helyszíni összeszerelést is magában foglaló- csak parti vagy parti és vízi létesítmény elemekkel rendelkező földgáz és/vagy LNG és/vagy CNG és/vagy robbanásveszélyes más alacsony emissziós üzemanyaggal működő töltőállomás berendezései adásvételére vagy szállítására vonatkozó referenciával.

M/2. a KR. 21.§ (1)bek. b)pont alapján legalább az alábbi, a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szake-ekkel:

1. Min. 1 fő államilag elismert felsőfokú végz-gel rendelkező szake.,aki 266/2013.KR 1. melléklet (m.) I. 2. 19. pontja GO tervezői (vagy egyené) jogosultságot (jults.),vagy e jults megszerzéséhez szükséges 266/2013.KR által előírt (egyené)tapasztalatot (tap.) és (egyené)végz-t/képz-t szerzett

2. Min. 1 fő államilag elismert felsőfokú végz-gel, és informatikus képz-gel vagy azzal egyenértékű képz-gel és legalább 24 hónapos gáz-olajipari berendezések vezérléstechnika tárgyú projektben szerzett tap-tal rendelkező szake.

3. Min. 1 fő államilag elismert felsőfokú végz-gel rendelkező szake.,aki a 266/2013.KR 1. m. IV. 2. 3. pontja MV-ÉG (vagy egyené) jults-ot vagy e jults megszerzéséhez szükséges 266/2013.KR által előírt (egyené)tap-ot és (egyené) végz-t/képz-t szerzett

4. Min. 1 fő államilag elismert felsőfokú végz-gel, rendelkező szake.,aki a 266/2013.KR 1. m. IV. 3. 14. pontja MV-GO (vagy egyené) jults-ot vagy e jults megszerzéséhez szükséges 266/2013.KR által előírt (egyené.)tap-ot és (egyené) végz-t/képz-t, szerzett.

AK előírja,hogy az M/2.1-4. köv-ek bemutatására külön-külön szake-ek kerüljenek bemutatásra,azonos szake. nem használható az M/2.1-4. alk. köv-ek tekintetében több köv. igazolására. AK felsőfokú végz. alatt osztatlan mesterképzésben szerzett egyetemi diplomát vagy osztott képzésben mesterképzésben szerzett MSc diplomát ért. Az előírttal egyené-ként bemutatott képz. egyené-ségét AT-nek igazolnia kell. Egyené. képz. esetén az ajánlatban csatolni kell az egyené-nek tekintett képz-t igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.A 266/2013. KR jogosultság megszerzéséhez szüks. végz./képz. alatt a rendelet által az adott szakmai jults-ra vonatkozóan előírt végz-t, képz-t kell érteni. 266/2013KR egyené. jults,tap,képz/végz-re vonatkozó részletes információk az AD-ben.

A szakmai tapasztalat időtartama esetén minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.Ennek figyelembe vételével egész számokban kerül megadásra és figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama.

II.1.4. folyt.2: az üzemeltetéshez szükséges valamennyi rendszer (különösen NAV,ESD,stb.) telepítésével és beüzemelésével a létesítmény megvalósításához szükséges valamennyi hazai és nemzetközi engedélyeztetési és jóváhagyási eljárás lebonyolítása,az üzembe helyezéshez szükséges dokumentáció teljes körű elkészítése,a gyártásban és az üzemeltetésben résztvevő személyzet oktatása,képzése és a létesítmény éles üzeme biztosítása eléréséhez minden,az előbb fel nem sorolt feladat ellátása.A mozgó töltőpont beszerzése nem a jelen eljárás tárgya.A bárkával,vagy horgonyzott bárkával funkcionális egyenértékűség alatt AK a következőt érti: bármilyen technológiai megoldást elfogad AK,ha az biztosítja a következőket:

— Vételezés/lefejtés LNG hordozó,bunker hajóból,

— Töltési műveletek,bunkerhajóba,és más LNG propulziót alkalmazó hajókba,kimérő szerkezettel és ESD felügyelettel,

— Az LNG-terminál szolgáltatásainak biztosítására, az IMO előírásai érvényesek,valamint a DNV-GL osztályozási minősítésével biztosítható a folyami feladatok ellátására, melyet a parti létesítménnyel is összekötve, vízen és parton is szolgáltatni képes. Ahol a jelen felhívás úszó terminált vagy vízi létesítményt ír AK a fenti egyené-ségi feltételeket elfogja.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A szerződés finanszírozás az EU (85 %)és hazai kp-i költségv. támogatásból (15 %)történik,a támogatás intenzitás:100%.A finanszírozás formája:szállítói finanszírozás,módja 75/2016.(IV.5.)Korm.r.,2011.évi CXCV.tv és 368/2011.(XII.31.)Korm.r.,illetve a mindenkori Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előir. felhaszn. rendjéről szóló korm.r.(jelenleg hatályos:549/2013.(XII.30.)Korm.r.) rendelkezései szerint.

AK előleget fizet, mértéke nettó ár 30 %-a. 2db részszáma és 1db végszámla kerülhet kiállításra.Az ellenszolg. teljesítése a Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek. és a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. szerint.Az ellenszolg. kifizetésének pénzneme:forint (HUF).

AT 1 éves jótállással tartozik,ami a Létesítmény műszaki átadás-átvételétől számítandó.Részletek a szerződéstervezetben.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:késedelmi kötbér,meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték.Fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletei -terjedelmi korlátok miatt- az AD I. fej. 2. pontban

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. és 424/2017. (III.19.) Korm.rendelet 15. § szerint.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. AK felhívja a figyelmet, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására, nem tudja az egyéb információk teljes tartalmát, ennek részeként az ajánlatban csatolandó dokumentumok teljes körét rögzíteni, ezért azokat részletesen az AD tartalmazza.

2. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton az EKR-ben történő regisztrációt és az eljárásra való érdeklődés jelzését követően az EKR-ben férhető hozzá: (https://ekr.gov.hu).

4. AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani 15 000 000,- HUF, azaz Tizenötmillió forint értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint. A részletes előírásokat az AD tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető az AK Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00315611-00600001 sz. számlájára. A befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében elektronikus okiratként csatolandó, amelynek meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

5. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9)bek-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé g. sz. létrehozását.

6. AK a Kbt. 75.§ (2)bek. f)pont alapján eredménytelenné minősíti az eljárást, amennyiben a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint AK-nek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

7. A II.2.7) pontban meghatározott határidőn AK naptári napot ért. A teljesítési határidők naptári napban kerülnek meghatározásra.

8. AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§(2) és (6)bek-nek, illetve a 67.§ (4)bek-nek megfelelően. AT előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bek-ben előírtakat.

9. Alkalmazásra kerül a Kbt. 69.§ (11)bek.

Amennyiben valamely, a Kbt. 69.§ (11)bek-nek megfelelő nyilvántartást a KR III., IV. fej. nem tartalmazza, a KR 1.§ (3)bek alapján a g. sz-nek meg kell jelölnie e nyt-t és annak elérhetőségét az EEKD-ben.

10. AK felhívja a figyelmet arra, hogy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75.§ (2)bek. e)pont alapján.

11. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bek-t.

12. Az ajánlati dokumentáció AK által a Kbt. 57.§ (1)bek. alapján a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok gyűjtőneve, ajánlati dokumentáció/dokumentáció elnevezés az AK által a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat jelöli.

13. Folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.

14. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4)bek-t.

15. A IV.2.6. pontban meghatározott adat kizárólag technikai adat, az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot kell érteni.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bűrös László (FAKSZ lajstromszám: 00112)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §-a szerint.

II.2.4) folyt.: A létesítmény DNV-GL vagy azzal egyenértékű tanúsító szervezet általi tanúsítása érdekében nyertes ajánlattevő köteles szerződést kötni a DNV-GL-lel vagy azzal egyenértékű tanúsító szervezettel.A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza,különösen az annak részét képező műszaki specifikáció.

II.2.5) folyt.: Minőségi szempont - Szakemberek száma (súlysz: 28)

Alszempontok:

I.1. A felhívás M/2.1. szerinti alkalmasság keretében bemutatott és AT által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli - államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és a 266/2013. KR 1. sz. melléklet I. 2. rész 19. pontja GO tervezői (vagy egyenértékű) jogosultsággal, vagy e jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. KR által előírt (vagy egyenértékű) tapasztalattal és végz-gel/képz-gel. (vagy egyenértékű képz/végz-gel) rendelkező - szakemberek száma (fő) Súlyszám/Jelentőség 7

I.2. A felhívás M/2.2. szerinti alkalmasság keretében bemutatott és AT által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli - államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és informatikus képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel és legalább 24 hónapos gáz-olajipari berendezések vezérléstechnika tárgyú projektben szerzett tapasztalattal rendelkező - szakemberek száma (fő) Súlyszám/Jelentőség 7

I.3. A felhívás M/2.3. szerinti alkalmasság keretében bemutatott és AT által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli - államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és a 266/2013. KR 1. sz. melléklet IV. 2. rész 3. pontja MV-ÉG (vagy egyenértékű) jogosultsággal, vagy e jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. KR által előírt (vagy egyenértékű) tapasztalattal és végz-gel/képz-gel (vagy egyenértékű képz/végz-gel) rendelkező - szakemberek száma (fő) Súlyszám/Jelentőség 7

I.4. A felhívás M/2.4. szerinti alkalmasság keretében bemutatott és AT által megjelölt, és az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli - államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és a 266/2013. KR 1. sz. melléklet IV. 3. rész 14. pontja MV-GO (vagy egyenértékű) jogosultsággal, vagy e jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. KR által előírt (vagy egyenértékű) tapasztalattal és végz-gel/képz-gel (vagy egyenértékű képz/végz-gel) rendelkező - szakemberek száma (fő)

Súlyszám/Jelentőség 7

Az ért. (al)szp-ok esetén törtszám nem adható meg, az ajánlat kizárólag egész számban kifejezett mértékegységben adható meg.

Az I. 1-4. ért. szempontok tekintetében a(z egyené.) jogosultság vagy (egyené.) képz/végz. és (egyené.) tapasztalat igazolása az M.2. 1-4. alk. köv-nél előírtak szerint azzal, hogy az ért. szp-ok estén az igazolások (ideértve egyené. ig-okat is) benyújtása már az ajánlat benyújtásával egyidejűleg történik (nem a Kbt. 69. § szerint).

VI.3.) pont folyt2.: 19. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé részajánlattétel lehetőségének biztosítását tekintettel arra, hogy ajánlatkérő egyetlen komplex LNG-CNG töltő létesítményt vásárol meg. A nyertes ajánlattevő feladata az egységes létesítmény komplett leszállítása, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A technológia egységessége miatt nem lehetséges a létesítmény és eszerint a beszerzés részekre bontása. A teljesítés folyamatos műszaki dokumentáció szolgáltatással és a létesítmény szállításában résztvevők folyamatos együttműködésével valósítható meg. Továbbá az engedélyezést végző nemzetközi szervezetek a teljes létesítményre (a vízi és a parti objektumra, valamint annak parti kapcsolatára is) előírják a műszaki szakemberek teljes részvételét a gyártási és szerelési technológiák ellenőrzésére is.

20. A felhívásban és az AD-ban használt fogalmak meghatározását - terjedelmi korlátok miatt - az AD I. fej. 5. pontja tartalmazza. A Projekt leírását az AD tartalmazza.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019