Доставки - 279694-2019

TIЗаглавиеБългария-Харманли: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
NDНомер на документа279694-2019
PDДата на публикуване17/06/2019
OJНомер на броя114
TWМястоХАРМАНЛИ
AUНаименование на органаОбщина Харманли — кмет (000903939)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа3 - Регионален или местен орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен13/06/2019
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV15400000 - Животински или растителни масла и мазнини
15300000 - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15200000 - Риба и други водни животни, преработени и консервирани
15100000 - Месо и месни продукти
15000000 - Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15800000 - Различни хранителни продукти
15600000 - Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
15500000 - Млечни продукти
RCКод NUTSBG422
IAИнтернет адрес (URL)http://www.harmanli.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС