Dienstleistungen - 279979-2018

29/06/2018    S123

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2018/S 123-279979

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5874025000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Not specified
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Zoran Kalaković
E-naslov: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Telefon: +386 13064408
Telefaks: +386 13064407
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ljubljana.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter nad dobavo in montažo pohištva in opreme

II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 74 900.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI041 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme. Mestna občina Ljubljana želi v objektu Cukrarne urediti sodobni galerijski prostor, ki bo predstavljal popestritev ponudbe na področju vizualne in likovne umetnosti. Kvalitetno zasnovani prostori znotraj objekta bodo omogočali prilagodljivost za izvedbo razstav in drugih spremljevalnih programov. Razen kulturne, gospodarske in socialne oživitve, bo tako zasnovan objekt, skupaj s svojo urejeno okolico, predstavljal tudi širitev samega ožjega mestnega središča.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Dodatne reference kadra / Ponder: 10
Merilo stroškov - Ime: Ponudbena cena / Ponder: 90
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
II.2.14)Dodatne informacije

Če naročnik v okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb 6.3. za projekt »Ureditve Galerije Cukrarna« v roku 1 (enega) leta po sklenitvi te pogodbe, ne sklene z Republiko Slovenijo Pogodbe o sofinanciranju za plačilo izvedbe del, ki so predmet tega javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 248-523305
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
20/06/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: DUP Inženiring, družba za urejanje prostora, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6942717000
Poštni naslov: Medenska cesta 129
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 177 383.71 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74 900.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 40 000.00 EUR
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

— nadzor za področje gradbenih in obrtniških del

— nadzor za področje geomehanike

— nadzor za področje elektro inštalacij

— nadzor za področje strojnih inštalacij

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/06/2018