V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 280014-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Podpora pre zhodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch)
NDČíslo zverejnenia oznámenia280014-2016
PDDátum uverejnenia12/08/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka155
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoDirectorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný02/08/2016
DTLehota na predloženie21/09/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
79410000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
RCMiesto plnenia (NUTS)BE
BE1
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/growth/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ