Storitve - 280014-2016

12/08/2016    S155

Belgija-Bruselj: Podpora za oceno Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o detergentih)

2016/S 155-280014

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Poštni naslov: BREY 12/088
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1686
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podpora za oceno Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o detergentih)

Referenčna številka dokumenta: 546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Podpora za naknadno oceno Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o detergentih): Uredba od začetka veljavnosti oktobra 2005 še ni bila v celoti ocenjena. Naknadna ocena je bistvena v kontekstu programa ustreznosti in uspešnosti predpisov Komisije (zlasti preverjanje ustreznosti zakonodaje s področja kemikalij (razen REACH)) in boljše regulativne strategije. Namen ocene je ovrednotiti, v kolikšni meri so bili doseženi njeni cilji v smislu učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodane vrednosti EU. Ocena lahko prispeva k izboljšanju izvajanja Uredbe oziroma lahko prispeva k študiji o oceni učinka za možno spremembo ali prenovitev uredbe o detergentih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je podpora za naknadno oceno Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o detergentih). Uredba od začetka veljavnosti oktobra 2005 še ni bila v celoti ocenjena. Naknadna ocena je bistvena v kontekstu programa ustreznosti in uspešnosti predpisov Komisije (zlasti preverjanje ustreznosti zakonodaje s področja kemikalij (razen REACH)) in boljše regulativne strategije. Namen ocene je ovrednotiti, v kolikšni meri so bili doseženi njeni cilji v smislu učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodane vrednosti EU. Ocena lahko prispeva k izboljšanju izvajanja Uredbe oziroma lahko prispeva k študiji o oceni učinka za možno spremembo ali prenovitev uredbe o detergentih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/09/2016
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/09/2016
Lokalni čas: 11:30
Kraj:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Podjetja, ki se nameravajo udeležiti, morajo to sporočiti po e-pošti vsaj 48 ur vnaprej na naslov, podan v oddelku 3.1 specifikacij. To obvestilo mora podpisati pooblaščeni organ ponudnika in navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja ponudb v imenu ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/08/2016