Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 280015-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Inteligentné továrne v nových členských štátoch EÚ
NDČíslo zverejnenia oznámenia280015-2016
PDDátum uverejnenia12/08/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka155
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A2: Technologies and Systems for Digitising Industry
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný02/08/2016
DTLehota na predloženie14/10/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73200000 - Poradenstvo pre výskum a vývoj
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ