Tjenesteydelser - 280015-2016

12/08/2016    S155

Belgien-Bruxelles: Intelligente fabrikker i de nye EU-medlemsstater

2016/S 155-280015

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Digital Industry, Unit A2: Technologies and Systems for Digitising Industry
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1767
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance, office: BU25 04/054
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Intelligente fabrikker i de nye EU-medlemsstater.

Sagsnr.: SMART 2016/1005.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at udvikle en sammenhængende, koordineret og bæredygtig tilgang til at støtte industrien i de nye EU-medlemsstater med henblik på konceptet om intelligente fabrikker og de tilhørende relevante digitale teknologier såsom virtuelle-fysiske systemer (cyber-physical-systems - CPS), tingenes internet (Internet of things IoT), digitalt design, simulering og analyser, avancerede laserbaseret teknologier, industrirobotter, 3D-printning osv. Initiativet er i overensstemmelse med de aktiviteter, der udføres af Europa-Kommissionen for at styrke industriens konkurrenceevne i Europa ved at støtte den digitale omstilling. I særdeleshed vil initiativet bidrage til bestræbelserne på at opbygge et netværk af centre for digital innovation i Europa, hvor virksomhederne, især SMV'er, kan få adgang til ekspertise, udvikling og testanlæg af digitale teknologier såvel som finansierings- og innovationstjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: H2020.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne som angivet i udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/10/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Kommissionens bygning BU25, mødelokale 0/S2, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2016