Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Szolgáltatások - 280113-2020

16/06/2020    S115

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2020/S 115-280113

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hungler Diána
E-mail: diana.hungler@me.gov.hu
Telefon: +36 17958389
Fax: +36 17950441
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás.

II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, MAGYARORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 450 db); szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 225 db); utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 30 db). Közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 185 db); közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 7 db); kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás (min. évente 5 db). Egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; ellenőrzési feladatok kapcsán, és a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, továbbá uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás (min. évente 15 alkalom).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 11/05/2016
Befejezés: 31/12/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 105-187224

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Megbízási keretszerződés – A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás – 3. rész

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/05/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (Vezető tag: SBGK Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Andrássy út 113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: kff@sbgk.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 440 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredeti szerződés aláírásának időpontja: 2016.5.11.

A szerződés 1. sz. módosításának megkötési időpontja: 2016.8.15.

A szerződés 2. sz. módosításának megkötési időpontja: 2020.5.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, MAGYARORSZÁG.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 450 db); szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 225 db); utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 30 db). Közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 185 db); közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 7 db); kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás (min. évente 5 db). Egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; ellenőrzési feladatok kapcsán, és a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, továbbá uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás (min. évente 15 alkalom).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/05/2020
Befejezés: 31/12/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 440 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (Vezető tag: SBGK Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Andrássy út 113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: kff@sbgk.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, jogelődje: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Postai cím: Pasaréti út 122–124. B. épület 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. sz. szerződés módosítás

A szerződés módosuló rendelkezései:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízó élni kíván azon – a Megbízási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) 4.1. pontja szerinti – jogosultságával, miszerint a Szerződés „Megbízó egyoldalú jognyilatkozata alapján, egyszeri alkalommal, további 24 hónap határozott időtartamra meghosszabbítható”, melyre tekintettel Felek módosítják a Szerződés 4.1. pontjának utolsó bekezdését.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Európai Bizottság REGC214HU0068 számú, Ares (2020)1387840-05/03/2020 iktatószámon nyilvántartott, 2020. március 6. napján kelt végleges audit jelentés 5. számú megállapításában rögzített tagállami intézkedés végrehajtása érdekében az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében kiegészítéssel élnek.

3. A Megbízó székhelye, valamint a számla átvételére jogosult címe, és a kapcsolattartó személye megváltozott, így a Felek a tényleges helyzetnek megfelelően módosítják a Szerződésben szereplő adatokat.

4. Közös ajánlattevők 2016. február 14. napján konzorciumi megállapodást (a továbbiakban: Konzorciumi Megállapodás) kötöttek egymással a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban történő közös ajánlattétel, illetve a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő Szerződés közös teljesítése vonatkozásában. A Konzorciumi Megállapodás a közös ajánlattevők ajánlatának részét képezte, ekként a Szerződésnek is részét képezi. Tekintettel arra, hogy Megbízott a Konzorciumi Megállapodást módosította, a Szerződés módosítása is szükséges.

1. sz. szerződés módosítás

A közbeszerzési eljárás megindítását (2015.10.29.) követően módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)Korm. rendelet 119. §-a az alábbi főbb pontokban:

— a szállító választásától függően a szállítói előleg mértéke akár 50 % is lehet,

— a szállító dönthet úgy, hogy akként igényli és veszi igénybe az előleget, hogy nem nyújt biztosítékot.

A KÖFOP 3.2.7 projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés aláírására 2016.5.10. napján sor került, így a Kormányrendelet szerződéskötéskor hatályos előírásai kötelezően alkalmazandóak. A szerződés módosítás célja a kogens jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerz. 2. sz. módosítása:

A 2. sz. szerz. módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésén keresztül, annak 141. §-a alapján kerül sor.

A Szerz. 4. alcím 4.1. pontjának módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. szerinti nem lényeges módosításnak minősül, figyelemmel arra, hogy az egyoldalú módosítás lehetőségét Felek már az eredeti Szerz.-ben kikötötték, a szerz. gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg és a szerz. tárgyát nem érinti.

A Szerz. 13. alcím 13.2. pontjának módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. szerinti nem lényeges módosításnak minősül, figyelemmel arra, hogy a Szerz. 4.3. pontja rögzítette Megbízott azon kötelezettségét, miszerint összeférhetetlenség esetén a szakértő köteles azonnal visszalépni. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerz. gazdasági egyensúlyát és a szerz. tárgyát nem érinti. A Szerz. 4. sz. melléklete kiegészül a jelen szerz. módosítás 1. sz. mellékletét képező Konzorciumi Megállapodás 1. sz. módosításával.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 440 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 440 000 000.00 HUF