Szolgáltatások - 280113-2020

16/06/2020    S115

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2020/S 115-280113

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hungler Diána
E-mail: diana.hungler@me.gov.hu
Telefon: +36 17958389
Fax: +36 17950441
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás.

II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, MAGYARORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 450 db); szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 225 db); utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 30 db). Közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 185 db); közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 7 db); kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás (min. évente 5 db). Egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; ellenőrzési feladatok kapcsán, és a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, továbbá uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás (min. évente 15 alkalom).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 11/05/2016
Befejezés: 31/12/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 105-187224

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Megbízási keretszerződés – A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás – 3. rész

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/05/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (Vezető tag: SBGK Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Andrássy út 113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: kff@sbgk.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 440 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredeti szerződés aláírásának időpontja: 2016.5.11.

A szerződés 1. sz. módosításának megkötési időpontja: 2016.8.15.

A szerződés 2. sz. módosításának megkötési időpontja: 2020.5.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, MAGYARORSZÁG.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány elkészítése (min. évente 450 db); szabályossági döntés és tanúsítvány elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 225 db); utólagos ellenőrzési jelentés elkészítése, esetleges jogorvoslati, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet (min. évente 30 db). Közbeszerzési-jogi vélemények elkészítése (min. évente 185 db); közbeszerzési audit elvégzése (min. évente 7 db); kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás (min. évente 5 db). Egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; ellenőrzési feladatok kapcsán, és a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, továbbá uniós támogatású közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás (min. évente 15 alkalom).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 28/05/2020
Befejezés: 31/12/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 440 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (Vezető tag: SBGK Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Andrássy út 113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: kff@sbgk.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi torony 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KFF-2016 Konzorcium (További tag: WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, jogelődje: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Postai cím: Pasaréti út 122–124. B. épület 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. sz. szerződés módosítás

A szerződés módosuló rendelkezései:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízó élni kíván azon – a Megbízási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) 4.1. pontja szerinti – jogosultságával, miszerint a Szerződés „Megbízó egyoldalú jognyilatkozata alapján, egyszeri alkalommal, további 24 hónap határozott időtartamra meghosszabbítható”, melyre tekintettel Felek módosítják a Szerződés 4.1. pontjának utolsó bekezdését.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Európai Bizottság REGC214HU0068 számú, Ares (2020)1387840-05/03/2020 iktatószámon nyilvántartott, 2020. március 6. napján kelt végleges audit jelentés 5. számú megállapításában rögzített tagállami intézkedés végrehajtása érdekében az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében kiegészítéssel élnek.

3. A Megbízó székhelye, valamint a számla átvételére jogosult címe, és a kapcsolattartó személye megváltozott, így a Felek a tényleges helyzetnek megfelelően módosítják a Szerződésben szereplő adatokat.

4. Közös ajánlattevők 2016. február 14. napján konzorciumi megállapodást (a továbbiakban: Konzorciumi Megállapodás) kötöttek egymással a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban történő közös ajánlattétel, illetve a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő Szerződés közös teljesítése vonatkozásában. A Konzorciumi Megállapodás a közös ajánlattevők ajánlatának részét képezte, ekként a Szerződésnek is részét képezi. Tekintettel arra, hogy Megbízott a Konzorciumi Megállapodást módosította, a Szerződés módosítása is szükséges.

1. sz. szerződés módosítás

A közbeszerzési eljárás megindítását (2015.10.29.) követően módosult a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)Korm. rendelet 119. §-a az alábbi főbb pontokban:

— a szállító választásától függően a szállítói előleg mértéke akár 50 % is lehet,

— a szállító dönthet úgy, hogy akként igényli és veszi igénybe az előleget, hogy nem nyújt biztosítékot.

A KÖFOP 3.2.7 projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés aláírására 2016.5.10. napján sor került, így a Kormányrendelet szerződéskötéskor hatályos előírásai kötelezően alkalmazandóak. A szerződés módosítás célja a kogens jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerz. 2. sz. módosítása:

A 2. sz. szerz. módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésén keresztül, annak 141. §-a alapján kerül sor.

A Szerz. 4. alcím 4.1. pontjának módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. szerinti nem lényeges módosításnak minősül, figyelemmel arra, hogy az egyoldalú módosítás lehetőségét Felek már az eredeti Szerz.-ben kikötötték, a szerz. gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg és a szerz. tárgyát nem érinti.

A Szerz. 13. alcím 13.2. pontjának módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. szerinti nem lényeges módosításnak minősül, figyelemmel arra, hogy a Szerz. 4.3. pontja rögzítette Megbízott azon kötelezettségét, miszerint összeférhetetlenség esetén a szakértő köteles azonnal visszalépni. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerz. gazdasági egyensúlyát és a szerz. tárgyát nem érinti. A Szerz. 4. sz. melléklete kiegészül a jelen szerz. módosítás 1. sz. mellékletét képező Konzorciumi Megállapodás 1. sz. módosításával.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 440 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 440 000 000.00 HUF