Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 280256-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Електрическа енергия
NDНомер на публикацията на обявлението280256-2020
PDДата на публикуване16/06/2020
OJНомер на броя на ОВ S115
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаПредставляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор (175203478)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/06/2020
DTКраен срок за подаване31/07/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09310000 - Електрическа енергия
65310000 - Разпределение на електрическа енергия
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.bulgartransgaz.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС