Tjänster - 280260-2018

29/06/2018    S123    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Örkeljunga: Vägtransporter

2018/S 123-280260

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Örkelljunga Kommun
212000-0878
Biblioteksgatan 10
Örkelljunga
286 21
Sverige
Kontaktperson: Maria Johansson
E-post: Maria.Johansson3@engelholm.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orkelljunga.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skoltaxi

Referensnummer: 2018/293
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Skoltaxi till elever på olika skolor runt om i kommunen.

Upphandlingen omfattar skolskjuts enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan. Upphandlingen gäller skolskjutstrafik för förskoleklass- och grundskoleelever, men kommer även att i viss mån att omfatta gymnasieelever. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera inom detta intervall för vissa turer eftersom gymnasieskolan och grundskolan har separata läsårstider.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Skoltaxi till elever på olika skolor runt om i kommunen.

Information om upphandlingen

Upphandlingen omfattar skolskjuts enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan. Upphandlingen gäller skolskjutstrafik för förskoleklass- och grundskoleelever, men kommer även att i viss mån att omfatta gymnasieelever. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera inom detta intervall för vissa turer eftersom gymnasieskolan och grundskolan har separata läsårstider.

Föregående års elevantal uppgick till ca 145 elever och kan ses som en indikation på kommande års elevantal. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Avtalstiden är 1 år med möjlighet till förlängning upp till 3 år.

Elevunderlaget varierar över tiden varför sträckningar, volymer osv kan komma att förändras under avtalstiden. Justeringarna sker framförallt inför läsårsstarten, varje hösttermin. En variation med 25 % längre eller kortare sträckning måste accepteras under avtalstiden.

Den mellan läsåren varierande volymen innebär också att förutom förändringar i sträckning kan såväl avveckling av tur och som utökning med ny tur ske.

Vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen inte rimligen kunnat förutse kan startdatum för avtalet förskjutas. Den totala avtalslängden kommer att vara densamma som angivits ovan.

Omfattning

Paket 1 - består av turer till och från Beringskolan (25-45 elever), Kungsskolan (6-15 elever), Mårdenskolan (2-6 elever) Paket 2 - består av turer till och från Ekets skola (10-15 elever)Paket 3 - består av turer till och från Tockarps skola (15-25 elever)Paket 4 - består av turer till och från Von Reisers skola, Åsljunga (3-10 elever).Paket 5 - består av turer till och från Bokelundaskolan, Skånes Fagerhult (35-60 elever).Paket 6 - består av tillkommande skolskjutsturer och specialturer, såsom transport till badhus, slöjd, hemkunskap mm kommer att ske mellan klockan 9-14 på skoldagar. Besked om dessa turer lämnas vid terminstarten.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning. Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Under första och sista skoldagen kan turerna ha andra transportsträckor och tider än under resterande läsår. Förändringar i tider kan även förekomma i samband med t.ex. friluftsdagar.

Kommunen har avtal med bussbolag för en del av skolskjutsturer. Dessa sker oberoende av och utanför denna upphandling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 073-162279
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/05/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Taxi Ängelholm AB
556334-7078
Transportgatan 9a
Ängelholm
262 71
Sverige
E-post: magnus.wejdrup@vejbystrandstaxi.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.taxiengelholm.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 10 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 10 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/06/2018