Services - 280305-2022

25/05/2022    S101

Netherlands-Rotterdam: Event services

2022/S 101-280305

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: Jorien Heemskerk-Hollaar
E-mail: j.heemskerkhollaar@rotterdam.nl
Telephone: +31 123456789
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200560
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200560
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DAS Tijdelijk Onderkomen

II.1.2)Main CPV code
79952000 Event services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente Rotterdam heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke onderkomen. Zodra de gemeente Rotterdam hieraan behoefte heeft buiten de door haar gesloten raamovereenkomsten kan een uitvraag in het DAS Tijdelijke Onderkomen worden uitgezet.

 

De Gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het DAS Tijdelijke Onderkomen. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere categorieën (kwalificaties) binnen het DAS Tijdelijke Onderkomen. Aan toelating tot het DAS Tijdelijke Onderkomen kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34512200 Cruise ships
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39114100 Upholstering
39143000 Bedroom, dining room and living-room furniture
39151300 Modular furniture
39200000 Furnishing
39300000 Miscellaneous equipment
39522530 Tents
39717000 Fans and air-conditioning appliances
44211100 Modular and portable buildings
55100000 Hotel services
55500000 Canteen and catering services
70333000 Housing services
79710000 Security services
85311000 Social work services with accommodation
85312000 Social work services without accommodation
90900000 Cleaning and sanitation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

De gemeente Rotterdam heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke onderkomen. Zodra de gemeente Rotterdam hieraan behoefte heeft buiten de door haar gesloten raamovereenkomsten kan een uitvraag in het DAS Tijdelijke Onderkomen worden uitgezet.

De Gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het DAS Tijdelijke Onderkomen. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere categorieën (kwalificaties) binnen het DAS Tijdelijke Onderkomen. Aan toelating tot het DAS Tijdelijke Onderkomen kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 21/05/2022
End: 20/05/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de DAS is één jaar. De begindatum is 20-05-2022 en eindigt van rechtswege

op 20-05-2023 zonder dat opzegging nodig is. De Gemeente kan de DAS 5 keer verlengen

voor de duur van 1 jaar. Op eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van

het DAS zonder enige beperking van toepassing.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, zie toelatingsdocument.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Bewijs van verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, zie toelatingsdocument.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2023
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/05/2023
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

De Aanbestedende Dienst maakt bij deze aanbestedingsprocedure gebruik van het Aanbestedingsplatform.

De communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via het

Aanbestedingsplatform.

Indien Inschrijver problemen ondervindt met het versturen van berichten, het indienen van gegevens en

bescheiden of anderszins met het gebruik van het Aanbestedingsplatform, dient hij contact op te nemen

met de helpdesk van het Aanbestedingsplatform (deze is te bereiken via servicedesk@negometrix.com en

via 085-2084666 o.v.v. aanbestedingsnummer).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Postbus 50950
Town: Rotterdam
Postal code: 3007 BL
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Postbus 50950
Town: Rotterdam
Postal code: 3007 BL
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie toelatingsdocument.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van gemeente Rotterdam
Postal address: Postbus 1130
Town: Rotterdam
Postal code: 3000 BC
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Internet address: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-en-aanbesteding/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022