We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjenesteydelser - 280402-2017

20/07/2017    S137    Den Europæiske Investeringsbank - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Sikkerheds- og sikringstjenesteydelser i Luxembourg

2017/S 137-280402

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Lionel Zenner/Georgi Grancharov
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eib.org

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2727
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikkerheds- og sikringstjenesteydelser i Luxembourg.

Sagsnr.: LZ-1390.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud er inddelt i 3 partier som følger:

parti 1: tjenesteydelser inden for sikkerheds- og sikringsaktiviteter

parti 2: tjenesteydelser inden for sikkerhedsrådgivning

parti 3: tjenesteydelser inden for sikringsrådgivning.

Tjenesteyderens opgaver er at yde støtte til beskyttelsen af kundens personale, lokaler, udstyr, viden og arrangementer i Luxembourg mod forsætlig og/eller utilsigtet skade gennem udøvelse af forskellige tjenesteydelser inden for sikkerheds- og sikringsaktiviteter (parti 1), tjenesteydelser inden for sikkerhedsrådgivning (parti 2), tjenesteydelser inden for sikringsrådgivning (parti 3).

Tilbudsgiveren har lov til at ansøge om parti 1 eller parti 2 eller parti 3 eller om parti 2 og parti 3. Med andre ord skal tilbudsgiveren for parti 1 ikke ansøge om parti 2 og/eller 3 og omvendt.

Hvert bud vil blive vurderet separat.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

En tilbudsgiver har lov til at ansøge om parti 1 eller parti 2 eller parti 3 eller om parti 2 og 3. Med andre ord skal tilbudsgiveren for parti 1 ikke ansøge om parti 2 og/eller 3 og omvendt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser inden for sikkerheds- og sikringsaktiviteter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelser inden for sikkerheds- og sikringsaktiviteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden for hver kontrakt er for en periode på 3 år i udgangspunktet med mulighed for 2 årlige, stiltiende forlængelser på 1 år op til en maksimumperiode på 2 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Parti 1 er en kontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser inden for sikkerhedsrådgivning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelser inden for sikkerhedsrådgivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden for hver kontrakt er for en periode på 3 år i udgangspunktet med mulighed for 2 årlige, stiltiende forlængelser på 1 år op til en maksimumperiode på 2 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Parti 2 vil være en rammeaftale vedrørende levering af tjenesteydelser med en enkelt udbyder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser inden for sikringsrådgivning

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79710000
71317210
79417000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelser inden for sikringsrådgivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden for hver kontrakt er for en periode på 3 år i udgangspunktet med mulighed for 2 årlige, stiltiende forlængelser på 1 år op til en maksimumperiode på 2 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Parti 3 vil være en rammeaftale vedrørende levering af tjenesteydelser med en enkelt udbyder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession.

Henvisning til den relevante lov, forordning eller administrative bestemmelse:

Bevæbnede sikkerhedsmedarbejdere: nødvendig juridisk tilladelse til at bære og anvende tjenestevåben udstedt af de kompetente nationale myndigheder i Luxembourg.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Henvisning til den relevante lov, forordning eller administrative bestemmelse:

Bevæbnede sikkerhedsmedarbejdere: nødvendig juridisk tilladelse til at bære og anvende tjenestevåben udstedt af de kompetente nationale myndigheder i Luxembourg.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 041-074220
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/09/2017
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/09/2017
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbning af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der tilrettelægges et besøg på stedet. Besøget er kun obligatorisk for parti 1. Den foreslåede dato er 8. eller 9.8.2017. Yderligere oplysninger gives i udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2017