ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 280402-2017

20/07/2017    S137    Europos investicijų bankas - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: EIB - saugumo ir saugos paslaugos Liuksemburge

2017/S 137-280402

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos investicijų bankas
Adresas: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000
Pašto kodas: 2950
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Lionel Zenner/Georgi Grancharov
El. paštas: cs-procurement@eib.org
Telefonas: +352 43791

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.eib.org

Pirkėjo profilio adresas: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2727
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Saugumo ir saugos paslaugos Liuksemburge.

Nuorodos numeris: LZ-1390.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79710000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šis kvietimas pateikti pasiūlymus padalytas į tokias 3 dalis:

1 dalis: saugumo ir saugos operacijų paslaugos;

2 dalis: konsultavimo saugumo klausimais paslaugos;

3 dalis: konsultavimo saugos klausimais paslaugos.

Paslaugų teikėjo užduotys bus remti kliento darbuotojų, patalpų, įrangos, žinių ir renginių apsaugą Liuksemburge nuo sąmoningai ir (arba) netyčia sukeltos žalos teikiant įvairias saugumo ir saugos operacijų paslaugas (1 dalis), konsultavimo saugumo klausimais paslaugas (2 dalis), konsultavimo saugos klausimais paslaugas (3 dalis).

Konkurso dalyviui bus leidžiama teikti pasiūlymą dėl 1, 2 arba 3 dalies arba dėl 2 ir 3 dalių. Kitaip tariant, konkurso dalyvis, teikiantis pasiūlymą dėl 1 dalies negali teikti pasiūlymo dėl 2 ir (arba) 3 dalies (-ių) ir atvirkščiai.

Kiekvienas pasiūlymas bus vertinamas atskirai.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 2
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 2
Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:

Konkurso dalyviui bus leidžiama teikti pasiūlymą dėl 1, 2 arba 3 dalies arba dėl 2 ir 3 dalių. Kitaip tariant, konkurso dalyvis, teikiantis pasiūlymą dėl 1 dalies negali teikti pasiūlymo dėl 2 ir (arba) 3 dalies (-ių) ir atvirkščiai.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Saugumo ir saugos operacijų paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU000
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Saugumo ir saugos operacijų paslaugos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Kiekvienos sutarties trukmė – pagrindinis 3 metų laikotarpis su 2 kasmetinių, tyliųjų 1 metų pratęsimų galimybe daugiausia 2 metų laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1 dalis yra sutartis dėl paslaugų teikimo.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Konsultavimo saugumo klausimais paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Konsultavimo saugumo klausimais paslaugos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Kiekvienos sutarties trukmė – pagrindinis 3 metų laikotarpis su 2 kasmetinių, tyliųjų 1 metų pratęsimų galimybe daugiausia 2 metų laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

2 dalis bus preliminarioji sutartis dėl paslaugų teikimo su vienu teikėju.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Konsultavimo saugos klausimais paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79710000
71317210
79417000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Konsultavimo saugos klausimais paslaugos

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Kiekvienos sutarties trukmė – pagrindinis 3 metų laikotarpis su 2 kasmetinių, tyliųjų 1 metų pratęsimų galimybe daugiausia 2 metų laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

3 dalis bus preliminarioji sutartis dėl paslaugų teikimo su vienu teikėju.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys.

Nuoroda į susijusį įstatymą, reglamentą ar administracinę nuostatą:

Ginkluoti saugumo pareigūnai: reikalingas teisinis leidimas nešioti ir naudoti tarnybinius ginklus, kuriuos išdavė Liuksemburgo kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:

Nuoroda į susijusį įstatymą, reglamentą ar administracinę nuostatą:

Ginkluoti saugumo pareigūnai: reikalingas teisinis leidimas nešioti ir naudoti tarnybinius ginklus, kuriuos išdavė Liuksemburgo kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 041-074220
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/09/2017
Vietos laikas: 23:59
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/09/2017
Vietos laikas: 14:00
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Pageidaujant pasiūlymą pateikusiems ekonominės veiklos vykdytojams bus pateiktas raštiškas vokų su pasiūlymais atplėšimo dokumentas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Apsilankymas darbų vykdymo vietoje organizuojamas tik dėl 1 dalies. Pasiūlyta data yra 8 ar 9.8.2017. Daugiau informacijos pateikta pirkimo dokumentuose.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100

Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/07/2017