Varor - 28059-2022

18/01/2022    S12

Norge-Ås: Industrirobotar

2022/S 012-028059

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nationellt registreringsnummer: 969 159 570
Postadress: Postboks 5003
Ort: Ås
Nuts-kod: NO082 Viken
Postnummer: 1432
Land: Norge
Kontaktperson: Gaute Hoff
E-post: gaute.hoff@nmbu.no
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.nmbu.no/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=affcntskss&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=affcntskss&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Computer controlled Abrasive Water Jet Cutter - REALTEK

Referensnummer: 21/05516
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300 Industrirobotar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

REALTEK at NMBU [the Norwegian University of Life Sciences] needs a 5-axis abrasive water jet cutter. The delivery must include necessary components such as control panel, sand supply system, high pressure units, cooling units, pro software, etc.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NO082 Viken
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

NMBU [the Norwegian University of Life Sciences] campus Ås, Norway

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

The objective and scope of the contract:

REALTEK at NMBU [the Norwegian University of Life Sciences] needs a 5-axis abrasive water jet cutter. The delivery must include necessary components such as control panel, sand supply system, high pressure units, cooling units, pro software, etc.

The contract's value is estimated to be above the EEA threshold value.

See the procurement documents for further information.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2022
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/02/2022
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Danska, Norska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/05/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/02/2022
Lokal tid: 12:01

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Follo og Nordre Østfold tingrett
Ort: Ski
Land: Norge
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/01/2022