Services - 280633-2022

25/05/2022    S101

Netherlands-Grave: Non-scheduled passenger transport

2022/S 101-280633

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Land van Cuijk
National registration number: 810679312
Postal address: Postbus 7
Town: Grave
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5360 AA
Country: Netherlands
Contact person: Cecilia Sanders
E-mail: C.Sanders@bizob.nl
Telephone: +31 615388041
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193998
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leerlingenvervoer 2022-2023 e.v. voor gemeente Land van Cuijk

Reference number: BIZOB-2021-LAN-CSA-00619
II.1.2)Main CPV code
60140000 Non-scheduled passenger transport
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Land van Cuijk naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de leerling totdat de leerling is overgedragen aan de ouders/verzorgers of aan de school/stageplaats, waarbij toezicht op de andere leerlingen gehandhaafd blijft.

Het betreft alleen leerlingen van de gemeente Land van Cuijk en dus geen samengevoegde opdracht. Het vervoer van leerlingen is, gezien het aantal, voor deze aanbesteding niet opgedeeld in percelen, de omvang is zodanig dat ook kleinere ondernemingen geen probleem hebben om deze opdracht uit te voeren.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 065 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
60120000 Taxi services
60130000 Special-purpose road passenger-transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Land van Cuijk naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onder-wijs, voortgezet onderwijs en stageadressen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen. De opdrachtne-mer is verantwoordelijk voor de leerling totdat de leerling is overgedragen aan de ouders/verzorgers of aan de school/stageplaats, waarbij toezicht op de andere leerlingen gehandhaafd blijft.

Het betreft alleen leerlingen van de gemeente Land van Cuijk en dus geen samengevoegde opdracht. Het vervoer van leerlingen is, gezien het aantal, voor deze aanbesteding niet opgedeeld in percelen, de omvang is zodanig dat ook kleinere ondernemingen geen probleem hebben om deze opdracht uit te voeren.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 025-062700
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/05/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Taxi van Dijk BV
Town: Cuijk
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 065 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Totaal aantal voertuigen:60

Totaal aantal schone voertuigen:

M1 = 29

Vrijstelling: Ja, voor 3 voertuigen

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022