Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 280675-2019

17/06/2019    S114

Polonia-Varsovia: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 114-280675

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 093-225097)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Dirección postal: Barska 28/30
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-315
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Wawrzyniak
Correo electrónico: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Teléfono: +48 223918205
Fax: +48 223918206
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pip.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Państwowej Inspekcji Pracy

Número de referencia: GIP-GOZ.213.86.2019
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu produkcyjnego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wdrożonego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (dalej Systemem SEOD), oraz uruchomienie i zapewnienie dostępu do środowiska szkoleniowo-testowego w pełni odpowiadającemu funkcjonalnie środowisku Systemu SEOD (z zastrzeżeniem pkt.1 w zał. 3a SIWZ) wraz z utrzymaniem i rozwojem środowiska szkoleniowo-testowego, (dalej Środowiskiem szkoleniowo-testowym), zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na uruchomienie Środowiska szkoleniowo-testowego dla Systemu SEOD i zapewnienie gwarancji na sprzęt (zał. nr 3a do SIWZ), Poziomem świadczenia usług utrzymania Systemu SEOD oraz Środowiska szkoleniowo testowego (zał. nr 3b SIWZ), Wykazem posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (zał. nr 3c SIWZ) oraz na warunkach określonych we Wzorze umowy zał. nr 7 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 093-225097

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 08/07/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: