Paslaugos - 28094-2021

20/01/2021    S13

Italija-Sassari: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

2021/S 013-028094

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: ATS Sardegna — Dipartimento area tecnica — SC Progettazione e lavori pubblici
Adresas: via E. Costa 57
Miestas: Sassari
NUTS kodas: ITG25 Sassari
Pašto kodas: 07100
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: responsabile unico del procedimento geom. Gavino Luciano Sechi
El. paštas: luciano.sechi@atssardegna.it
Telefonas: +39 3453057576
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.atssardegna.it
Pirkėjo profilio adresas: https://www.atssardegna.it/-https://www.sardegnacat.it//
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.atssardegna.it/-https://www.sardegnacat.it//
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.sardegnacat.it
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Procedura aperta telematica per affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di messa a norma antincendio presso l'ospedale civile di Alghero

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, con relative indagini occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riferimento ai lavori di messa a norma antincendio dell'ospedale civile di Alghero, ubicato in via Don Minzoni — Alghero, e l'opzione per il successivo affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 526 799.44 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITG25 Sassari
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

via Don Minzoni — Alghero

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, con relative indagini occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riferimento all'intervento mirato al raggiungimento delle condizioni previste dalla legge per attuare la prevenzione e la protezione contro gli incendi unitamente alla riorganizzazione e riqualificazione strutturale dell'ospedale civile di Alghero, ubicato in via Don Minzoni — Alghero, adeguando lo stesso agli standard imposti dalla normativa regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, e l'opzione per il successivo affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 60, dell'art. 95, comma 3, lett. b), e dell'art. 157 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 del codice dei contratti pubblici (in seguito: codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalla linea guida n. 1 «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria».

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 150
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

L'opzione riguarda il successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014-2020 — Intervento SS_SAN_022

II.2.14)Papildoma informacija

La procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattafroma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, messa a disposizione dalla centrale regionale di committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito: www.sardegnacat.it. Per termini e modalità di partecipazione alla gara si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Vedi disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/02/2021
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 16/02/2021
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

La data sopraindicata è indicativa. Con apposita comunicazione, che verrà tempestivamente pubblicata sul profilo del committente e sull'apposita sezione comunicazioni e messaggistica presente sulla piattaforma telematica: www.sardegnacat.it nella quale verrà gestita tutta la procedura di gara, saranno resi noti data, ora e luogo di svolgimento della prima seduta pubblica di apertura delle offerte.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Sono ammessi a partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta o loro delegati, a tal uopo formalmente individuati e destinatari di specifica investitura (delega).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Tutte le informazioni, la documentazione di gara completa, ed ogni tipo di comunicazione relativa alla procedura, possono essere reperite per la libera visione, condivisione e scaricamento sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica sulla quale verrà gestita la procedura. Ad essi pertanto si rimanda per ogni eventuale esigenza connessa alla partecipazione alla procedura.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR della Sardegna
Adresas: via Sassari 17
Miestas: Cagliari
Pašto kodas: 09124
Šalis: Italija
Telefonas: +39 070679751
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021