Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 280990-2019

17/06/2019    S114

Sverige-Jönköping: Programvara och informationssystem

2019/S 114-280990

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings läns landsting
Nationellt registreringsnummer: 232100-0057
Postadress: BOX 1024
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 11
Land: Sverige
Kontaktperson: Anastasios Tekeoglou
E-post: anastasios.tekeoglou@rjl.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lj.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hallandstrafiken AB
Nationellt registreringsnummer: 556225-2998
Ort: Falkenberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Land: Sverige
E-post: andreas.almquist@hlt.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://hlt.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Kalmar Län / Kalmar länstrafik
Nationellt registreringsnummer: 232100-0073
Ort: Högsby
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Land: Sverige
E-post: bengt.sturesson@regionkalmar.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://regionkalmar.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Kronoberg
Nationellt registreringsnummer: 232100-0065
Ort: Växjö
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Land: Sverige
E-post: greger.gustafsson@kronoberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://kronoberg.se
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcetnjns&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmcetnjns&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kundräkningssystem för kollektivtrafik

Referensnummer: RJL 2019/1534
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kundräkningssystem til JLT för att räkna passagerare på bussar/tåg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34972000 Trafikmätare
35125100 Sensorer
48813000 System för passagerarinformation
48900000 Diverse programvara och datorsystem
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kundräkningssystem til JLT för att räkna passagerare på bussar/tåg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 20/08/2019
Slut: 19/08/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/10/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/06/2019