Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 281055-2017

20/07/2017    S137

Magyarország-Tatabánya: Tömegközlekedési buszok

2017/S 137-281055

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 113-227268)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK19595
Postai cím: Győri utca 23.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sagát-Galla Bernadett
E-mail: bernadett.sagat-galla@tszol.hu
Telefon: +36 34316022
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tszol.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés „a tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása” projekthez kapcsolódóan összesen 41 db új autóbusz szállítása tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

I. rész: 4 db elektromos hajtású városi midi autóbusz és 4 db töltőoszlopok szállítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

II. rész: 23 db Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

III. rész: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

A járművek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M3 kategóriába tartozó alacsonypadlós és részben alacsonypadlós, városi midi, szóló – és csuklós autóbuszok.

Ajánlatkérő természetesen elfogadja a teljesen alacsonypadlós járműkonstrukciót is.

A járműveknek szállításkor mindenben meg kell felelnie az EU és a magyar jogszabályok – így különösen a többszörösen módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet aktuális előírásainak, valamint a vonatkozó forgalmi ajánlásoknak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/07/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 113-227268

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

III. rész: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítás

A járművek fő jellemzői:

Hosszúság legfeljebb: 18 750 mm.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló berendezés nélkül legfeljebb: 3 200 mm.

Padlómagasság a mellső híd felett legfeljebb: 415 mm.

Padlómagasság a hátsó híd felett legfeljebb: 460 mm, alacsony belépésű kivitel esetén a járópadlószint magassága a normál padlómagasságú területen: (maximum) 800 mm; 460, mm/800 mm.

Fellépő magassága legfeljebb: 340 mm.

Ajtónyílás szélessége legalább: 1 200 mm.

Padlólejtés keresztirányban legfeljebb: 5 % .

Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 8 %.

Terepszög elől és hátul legalább: 7 °.

Belmagasság állóhelyi padlófelületnél legalább: 2 350 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 1 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok a 64 liter / 100 km értékeknél magasabbak.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

Helyesen:

III. rész:: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítás

A járművek fő jellemzői:

Hosszúság legfeljebb: 18 750 mm.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló berendezés nélkül legfeljebb: 3 200 mm.

Padlómagasság a mellső híd felett legfeljebb: 415 mm.

Padlómagasság a hátsó híd felett legfeljebb: 460 mm, alacsony belépésű kivitel esetén a járópadlószint magassága a normál padlómagasságú területen: (maximum) 800 mm; 460, mm/800 mm.

Fellépő magassága legfeljebb: 340 mm.

Ajtónyílás szélessége legalább: 1 200 mm.

Padlólejtés keresztirányban legfeljebb: 5 % .

Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 8 %.

Terepszög elől és hátul legalább: 7 °.

Belmagasság állóhelyi padlófelületnél legalább: 2100 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 1 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok a 64 liter / 100 km értékeknél magasabbak.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:

(…)

M/1

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz szállítása) szállításainak ismertetése a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján

(…).

Helyesen:

(…)

M/1

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (új autóbusz szállítása) szállításainak ismertetése a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján

(…).

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 20/07/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 31/07/2017
Helyi idő: 11:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 20/07/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 31/07/2017
Helyi idő: 11:30
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokban (ajánlattételi dokumentációban) meghatározott feltételeket, melyet jelen módosító hirdetmény megjelenésének napján valamennyi érintett gazdasági szereplő részére megküld.