Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 281154-2018

30/06/2018    S124

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale til undersøgelserne, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, undtagen Middelhavet og Sortehavet, i 2 partier.

2018/S 124-281154

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale til undersøgelserne, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, undtagen Middelhavet og Sortehavet, i 2 partier.

Sagsnr.: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette er et udbud i form af en offentlig procedure til indgåelsen af 1 multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet pr. parti til, om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i:

— Parti 1: EU-farvande i Østersøen og Nordsøen

— Parti 2: EU's vestlige farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder.

For hvert parti vil der blive indgået 1 multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet med maks. 3 valgte tilbudsgivere.

Det overordnede formål med disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, inklusive tværgående spørgsmål, men undtagen specifikke spørgsmål i Middelhavet og Sortehavet, der dækkes af rammeaftale EASME/EMFF/2016/032.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 1: Videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Østersøen og Nordsøen.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
98362100 Støtte til maritim base
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler udpeget af kontrahenten, undtagen møder der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette er et udbud i form af en offentlig procedure for indgåelse af en multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i:

— Parti 1: Østersøen og Nordsøen.

Rammeaftalen efter kaskadeprincippet vil blive indgået med højst 3 udvalgte tilbudsgivere.

Det overordnede formål for disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Østersøen og Nordsøen..

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds arbejdsprogram for 2018. Indsatsen i arbejdsprogrammet 1.3.2.3.
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 2: Videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Atlanterhavet og i EU's fjernområder.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
98362100 Støtte til maritim base
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler udpeget af kontrahenten, undtagen møder der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette er et udbud i form af en offentlig procedure for indgåelse af en multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i:

— Parti 2: EU's vestlige farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder.

Rammeaftalen efter kaskadeprincippet vil blive indgået med højst 3 udvalgte tilbudsgivere.

Det overordnede formål med disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds arbejdsprogram for 2018. Indsatsen i arbejdsprogrammet 1.3.2.3.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME),

Covent Garden 2,

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels

Belgien

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018