Tjänster - 281206-2019

18/06/2019    S115

Portugal-Lissabon: Kontrakt avseende datatjänster för satellitbaserade automatiska identifieringssystem (SAT-AIS)

2019/S 115-281206

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr Leendert Bal
E-post: OPEN62019@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kontrakt avseende datatjänster för satellitbaserade automatiska identifieringssystem (SAT-AIS)

Referensnummer: EMSA/OP/6/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35631200 Observationssatelliter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Genom att upphandla ett globalt flöde av SAT AIS-data i realtid planerar Emsa att fortsätta tillhandahålla SAT-AIS-datatjänster till sina användare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72319000 Tillhandahållande av data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragstagaren ska tillhandahålla 4 följande typer av tjänster:

— licens för tillhandahållande av ett globalt flöde av SAT-AIS-data till Emsas användare

— licens för tillhandahållande av ett globalt S2S-flöde av SAT-AIS-data till EU:s medlemsstater

— licens för tillhandahållande av ett flöde av SAT-AIS-data till ett angivet intresseområde

— tekniskt stöd – installation, testning och validering av tjänster, underhåll, rapportering samt tillhandahållande av SAT-AIS-datatjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/08/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/08/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019