Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 281210-2019

18/06/2019    S115    Az Európai Unió Tanácsa - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: UCA 19/029 Létesítményüzemeltetési ügyfélszolgálat

2019/S 115-281210

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa — Secrétariat général
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
NUTS-kód: BE1
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UCA 19/029 Létesítményüzemeltetési ügyfélszolgálat

Hivatkozási szám: UCA 19/029
II.1.2)Fő CPV-kód
79512000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Műszaki segélyvonal-szolgáltatások az épületkezeléssel/létesítményüzemeltetéssel összefüggésben. A teljes munkamennyiséget nem határozzák meg előre, azonban – a 2012 és 2017 közötti időszak átlagos adatai szerint és a nemrégiben elkészült Európa épületet figyelembe véve – a becslések szerint évente 15 000 szolgáltatásigénylés várható. Fontos megjegyezni, hogy az épületekkel kapcsolatos segélyvonal-szolgáltatás nem korlátozódik kizárólag a műszaki jellegű segélyvonal-feladatokra, hanem további feladatokat is magában foglalhat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71315200
71315210
71326000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki segélyvonal-szolgáltatások az épületkezeléssel/létesítményüzemeltetéssel összefüggésben. A teljes munkamennyiséget nem határozzák meg előre, azonban – a 2012 és 2017 közötti időszak átlagos adatai szerint és a nemrégiben elkészült Európa épületet figyelembe véve – a becslések szerint évente 15 000 szolgáltatásigénylés várható. Fontos megjegyezni, hogy az épületekkel kapcsolatos segélyvonal-szolgáltatás nem korlátozódik kizárólag a műszaki jellegű segélyvonal-feladatokra, hanem további feladatokat is magában foglalhat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 lehetséges meghosszabbítás, alkalmanként 1 éves időtartamra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szolgáltatások becsült volumene a pályázati dokumentációban szerepel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/07/2019
Helyi idő: 00:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/07/2019
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására az Európai Unió Tanácsának épületében (General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, BELGIUM) kerül sor a következő időpontban: 22.7.2019 (15:00).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Minden ajánlattevőt legfeljebb 1 személy képviselhet, akinek nevét e-mailben (tendering@consilium.europa.eu) el kell küldeni legkésőbb a 18.7.2019 dátumig.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be a Törvényszékhez. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

A határidőket a távolság miatt 10 napos fix időtartammal meghosszabbítják, az érintett fél székhelyétől vagy szokásos tartózkodási helyétől függetlenül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetcím: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/06/2019