Pakalpojumi - 281210-2019

18/06/2019    S115    Eiropas Savienības Padome - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: UCA 19/029 – infrastruktūras pārvaldības palīdzības dienests

2019/S 115-281210

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Padome, Secrétariat général
Rue de la Loi 175
Brussels
1048
Beļģija
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
NUTS kods: BE1

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

UCA 19/029 – infrastruktūras pārvaldības palīdzības dienests

Atsauces numurs: UCA 19/029
II.1.2)Galvenās CPV kods
79512000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tehniskā palīdzības dienesta pakalpojumi ēku apsaimniekošanas / infrastruktūras pārvaldības jomā. Kopējais darba apjoms nav iepriekš nosakāms, taču saskaņā ar informāciju par 2012.–2017. gadu un, ņemot vērā arī nesen uzbūvēto Europa ēku, ir sagaidāmi vidēji 15 000 pakalpojuma pieprasījumu gadā. Jāņem vērā, ka palīdzības dienesta pakalpojums ēku apsaimniekošanas jomā neietver tikai tehnisku palīdzību – var būt jāveic arī papildu uzdevumi.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71315200
71315210
71326000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Tehniskā palīdzības dienesta pakalpojumi ēku apsaimniekošanas / infrastruktūras pārvaldības jomā. Kopējais darba apjoms nav iepriekš nosakāms, taču saskaņā ar informāciju par 2012.–2017. gadu un, ņemot vērā arī nesen uzbūvēto Europa ēku, ir sagaidāmi vidēji 15 000 pakalpojuma pieprasījumu gadā. Jāņem vērā, ka palīdzības dienesta pakalpojums ēku apsaimniekošanas jomā neietver tikai tehnisku palīdzību – var būt jāveic arī papildu uzdevumi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

iespējamas 2 atjaunošanas reizes, katru reizi uz 1 gada periodu.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Pakalpojumu paredzamais apjoms ir norādīts konkursa specifikācijās.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/07/2019
Vietējais laiks: 00:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22/07/2019
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

piedāvājumu atvēršana notiks 22.7.2019 (15:00) Eiropas Savienības Padomes telpās, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, BEĻĢIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

katru pretendentu var pārstāvēt ne vairāk kā 1 persona, kuras vārds ir jānosūta pa e-pastu (tendering@consilium.europa.eu) līdz 18.7.2019.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzība jāiesniedz Vispārējā tiesā 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Attāluma dēļ termiņi ir pagarināti par noteiktu 10 dienu periodu neatkarīgi no attiecīgās personas dibināšanas vietas vai pastāvīgās dzīvesvietas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Eiropas Savienības Padome, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Rue de la Loi 175
Brussels
1048
Beļģija
Tālrunis: +32 22818062
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Fakss: +32 22800262

Interneta adrese: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019