Storitve - 281210-2019

18/06/2019    S115

Belgija-Bruselj: UCA 19/029 – Služba za pomoč na področju upravljanja objektov

2019/S 115-281210

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske Unije, Secrétariat général
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

UCA 19/029 – Služba za pomoč na področju upravljanja objektov

Referenčna številka dokumenta: UCA 19/029
II.1.2)Glavna koda CPV
79512000 Klicni center
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve telefonske linije za tehnično pomoč v zvezi z upravljanjem stavb/objektov. Skupni obseg dela ni vnaprej določen, na podlagi povprečnih podatkov iz let 2012–2017 in ob upoštevanju nedavno zgrajene stavbe Evropa pa se predvideva, da bo letno prejetih 15 000 zahtevkov za storitve. Opozoriti je treba, da storitve telefonske linije za pomoč v zvezi s stavbami niso omejene le na naloge tehnične pomoči, temveč lahko vključujejo tudi dodatne naloge.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71315200 Storitve svetovanja pri gradbeni tehniki
71315210 Storitve svetovanja pri hišni tehniki
71326000 Pomožne gradbene storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve telefonske linije za tehnično pomoč v zvezi z upravljanjem stavb/objektov. Skupni obseg dela ni vnaprej določen, na podlagi povprečnih podatkov iz let 2012–2017 in ob upoštevanju nedavno zgrajene stavbe Evropa pa se predvideva, da bo letno prejetih 15 000 zahtevkov za storitve. Opozoriti je treba, da storitve telefonske linije za pomoč v zvezi s stavbami niso omejene le na naloge tehnične pomoči, temveč lahko vključujejo tudi dodatne naloge.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Možnost 2 1-letnih podaljšanj.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Predvideni obseg storitev je naveden v razpisnih specifikacijah.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/07/2019
Lokalni čas: 00:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/07/2019
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo 22.7.2019 ob 15:00 v prostorih Sveta Evropske, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Vsakega ponudnika lahko zastopa največ 1 oseba, katere ime je treba do 18.7.2019 posredovati po e-pošti (tendering@consilium.europa.eu).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožbo je treba vložiti pri Splošnem sodišču v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Roki se podaljšajo na račun razdalje za fiksno obdobje 10 dni ne glede na kraj sedeža ali običajnega prebivališča zadevne osebe.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslov: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/06/2019