Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 281213-2019

18/06/2019    S115

Irland-Dunsany: Levering af børnepasningstjenester til Europa-Kommissionen i dens vuggestue i Dunsany, County Meath, Irland

2019/S 115-281213

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen — DG Sante
Postadresse: Co. Meath, Grange
By: Dunsany
NUTS-kode: IE062 Mid-East
Land: Irland
Kontaktperson: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4913
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af børnepasningstjenester til Europa-Kommissionen i dens vuggestue i Dunsany, County Meath, Irland

Sagsnr.: SANTE/2019/F6/08
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312110 Daginstitutioner for børn
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Kommissionen agter at indgå en kontrakt vedrørende de nødvendige børnepasningstjenester i en vuggestue/børnepasningsfacilitet beliggende i Grange, Dunsany, County Meath, Irland.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE062 Mid-East
Hovedudførelsessted:

Lokaliteten er ca. 45 kilometer nordvest for byen Dublin. Den ligger på hovedvejen fra Dublin mod byen Trim (R154).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Faciliteten huser Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

Kontrakten vedrører levering af børnepasning ved Grange-anlægget for maksimalt 32 børn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 forlængelse på 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Spørgsmål må kun indgives til adressen angivet i afsnit I.3). Sidste dato for indgivelse af spørgsmål er 7 kalenderdage før fristen som angivet i afsnit IV.2.2).

Ansøgninger skal indgives elektronisk til SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/04/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2022-2023

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Interesserede parter bedes være opmærksomme på formålet med denne bekendtgørelse, dvs. udvælgelsen af ansøgere, der vil modtage udbudsmaterialet, og som vil blive opfordret til at afgive bud. Proceduren er inddelt i 2 separate faser. I den første fase vil anmodninger om deltagelse indgivet i forbindelse med denne procedure blive gennemgået af en udvælgelseskomité på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne. Alle ansøgere, der opfylder de angivne standarder, vil komme på prækvalifikationslisten og derefter opfordres til at afgive bud. Ansøgere, der ikke opnår forhåndsudvælgelse efter fase 1, vil blive underrettet om årsagerne til deres udelukkelse fra proceduren.

2) NB: Interesserede parter skal ved afgivelse af anmodningen om deltagelse nøje overholde betingelserne i udbudsdokumenterne. Interesserede parter skal desuden:

— sende deres ansøgning inden tidsfristen angivet i punkt IV.2.2). Ansøgninger, der er afsendt efter tidsfristen i punkt IV.2.2), afvises automatisk.

— vedlægge alle de dokumenter og oplysninger, der kræves i udbudsmaterialet.

Ansøgere skal sende deres ansøgninger om deltagelse til: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu som anført i punkt I.1). Alle dokumenter vil blive opbevaret fortroligt, og kun medlemmerne af udvælgelsesudvalget vil have adgang til disse dokumenter.

3) Interesserede parter anmodes om at afholde sig fra at anmode om yderligere oplysninger i denne fase. Webstedet i punkt I.3) vil blive opdateret regelmæssigt, og det er derfor ansøgerens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

4) Der vil blive arrangeret et besøg i Grange, så de prækvalificerede ansøgere kan besigtige bygningerne. Dog vil ingen udgifter, der afholdes af ansøgerne i denne forbindelse, blive refunderet af Europa-Kommissionen. Højst 3 repræsentanter for hver tilbudsgiver kan deltage i besøget på stedet. Deltagelse i besøget på stedet er ikke obligatorisk.

5) Direktivet om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel, fra 1977, der blev en del af irsk lovgivning ved vedtagelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger (varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder), 1980, beskytter arbejdstagernes rettigheder, hvis en virksomhed, de er ansat i, overgår til en ny indehaver, og finder anvendelse i forbindelse med denne kontrakt.

Den vigtigste relevante irske lovgivning omfatter:

— det Europæiske Råds direktiv 2001/23/EF, i Irland gennemført som Det Europæiske Fællesskabs forordninger (beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder) SI 131/2003 — bilag VI

— loven om arbejdstagere (tilvejebringelse af oplysninger og rådgivning), 2006 — bilag VII.

6) I medfør af artikel 104, litra f) i finansforordningen og artikel 104, litra f) samt 134, stk.1, litra e) og 134, stk.4 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, forbeholder Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed sig ret til at forhandle med de(n) eventuelle kontrahent(er) om nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, som den samme ordregivende myndighed tildelte den økonomiske aktør i forbindelse med den oprindelige kontrakt. I tilfælde, hvor institutioner tildeler kontrakter for egen regning, kan denne procedure kun anvendes i løbet af udførelsen af den oprindelige kontrakt og senest 3 år efter dens underskrivelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Jf. punkt VI.4.1)
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019