Bygge og anlæg - 281218-2019

18/06/2019    S115

Danmark-Kgs. Lyngby: Ombygningsarbejde

2019/S 115-281218

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ombygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45262700 Ombygningsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU udbyder hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering inkl. miljøsanering af den centrale fløj i Bygning 116, svarende til ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på flere etager. Bygning 116 er den centrale læringsmiljøbygning i 1. kvadrant opført i 1974.

Ombygningen giver DTU en unik mulighed for at nytænke auditoriebygningen som et moderne læringsmiljø, opdatere IT og AV-udstyr samt udbygge det uformelle studiemiljø i bygningen og derved skabe fornyet brug af bygningen.

Projektet omfatter ombygning og renovering af 3 auditorier, 8 holdlokaler samt af større foyer- og fordelingsarealer med dertilhørende toiletfaciliteter. Herudover kommer arbejder i forbindelse med bygningens klimaskærm; udskiftning af tag og højtsiddende vinduer samt etablering af nye indgangspartier mod syd og nord.

Bygningens øst- og vestfløj indgår ikke i nærværende projekt. Begge fløje vil være i fuld funktion i hele byggeperioden.

Byggeperioden strækker sig fra ultimo januar 2020 til og med november 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

2800 Kgs. Lyngby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af hovedentrepriseaftale om ombygning og renovering af B116 på DTU, Lyngby Campus.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse forventes at ske primo juli 2019 med frist for ansøgning om deltagelse medio/ultimo august.

DTU forventer at afholde informationsmøde om udbuddet den 6.8.2019.

Yderligere information om udbuddet mv. fremgår af kommende udbudsbekendtgørelse og -materiale.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/07/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019