Lieferungen - 281295-2020

17/06/2020    S116

România-Jilava: Uniforme militare

2020/S 116-281295

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
Număr naţional de înregistrare: 4193079
Adresă: Str. Sabarului nr. 1
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Sdirna
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Telefon: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100097380
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Articole de echipament din componența uniformei de serviciu – acord-cadru 48 de luni

Număr de referinţă: 5
II.1.2)Cod CPV principal
35811300 Uniforme militare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta organizatoare Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii, în calitate de unitate de achiziții centralizata, va încheia acorduri-cadru pentru fiecare lot pentru o perioada de 48 de luni, cu un singur operator economic, iar atribuirea contractelor subsecvente se va face/derula de catre unitatile penitenciare beneficiare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conform anexei atasate caietului de sarcini.

Contractele subsecvente pot fi încheiate simultan cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru pentru bunurile articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu, (loturile) câștigate la acordul-cadru, in funcție de necesități.

Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 57 485 523.67 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 9
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte pe unul, mai multe sau toate loturile.

Oferta se depune pe toate articolele si accesoriile unui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scurta cu guler si mesada detasabila - cu sigla ANP si ecuson nominal

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scurta cu guler si mesada detasabila - cu sigla ANP si ecuson nominal

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 478580.19 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 657 283.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Coifura

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Caciula din blana naturala - cu emblema;

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 64954.79 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 039 276.67 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Costum de culoare bleumarin

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sapca -cu emblema

Bluza cu sigla ANP - costum;

Pantalon - costum;

Pantalon vara;

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 1142215.88 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Rezistența la abraziune / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Rezistență vopsirilor la spălare la 40˚ C / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 275 454.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Costum termic

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexa caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Costum termic alcatuit din bluza si pantalon

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 158557.50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 536 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tricouri

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexa caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tricou cu maneca scurta - cu sigla ANP si cu ecuson nominal;

Tricou cu maneca lunga -cu sigla ANP si cu ecuson nominal

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 725841.00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pilling / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Modificări dimensionale la spălare la 40˚ C, inițial și după 5 spălări (longitudinal și transversal). Precizăm faptul că în cadrul acestui factor de evaluare se va lua în considerare valoarea globală a modificării dimensionale (longitudinal și transversal). / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 613 456.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Centura multifunctionala

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexa caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Centura multifunctionala

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 132131.25 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 114 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: da
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Incaltaminte

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexa caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pantofi iarna;

Pantofi vara;

Bocanci

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 473910.75 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 582 572.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru umar

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexa caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru umar

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 368205.75 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 891 292.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ciorapi bleumarin

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexa caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ciorapi bleumarin

Cantitate min si max la nivel de acord cadru - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Cantitate min si max la nivel de contract subsecvent - conform anexei la caietului de sarcini - C nota de calcul;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 48448.13 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 775 170.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Cerinta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire: - se va completa DUAE (DUAE_CERERE_62538.xml) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

— odata cu DUAE se va posta Formularul 1 și Formularul A

2. Cerinta: Certificate prin care sa confirme plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

Solicitat – Cerinta obligatorie

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE (DUAE_CERERE_62538.xml), completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa confirme plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTA:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

-

Nota 1: Documentele solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: a) certificate care sa confirme plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 2: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.

Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

Nota 3: Odată cu DUAE se va depune Formularul 1 cât și împuternicire în sensul prezentarii dovezii calitatii de reprezentant(persoana indicaăa in Formularul DUAE să reprezinte operatorul economic)

Nota 4: Împreună cu DUAE se va depune si Formularul A (declaratie/acord) privind acceptul/ refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal a asociatilor/administratorilor etc. conform Legii 190/2018. Nedepunerea (Neacceptarea) prelucrării datelor este conditie eliminatorie.

Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Catalin Gh Luncasu - Director; Cristina Mihai- Director adjunct; Luminița Smeu - contabil șef; Andreea Mateescu- responsabil viza CFPP; Ileana-Loredana CORATU - consilier juridic; Cristian SDÎRNĂ - șef serviciu achiziții; Alina Daniela STERIAN - ofițer achizitii.

Nu exista furnizor de servicii auxiliare.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta: Persoane juridice/fizice romane/straine - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Solicitat – Cerinta obligatorie

Modalitatea de indeplinire: - Se va prezenta DUAE (DUAE_CERERE_62538.xml), completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

— prezentarea Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Ministerul Justitiei din care sa rezulte informatii de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societatii, asociati, capital social, puncte de lucru.

Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

Se va depune on–line.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1.Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați in functie de data infiintarii. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în valoare cumulată de cel puțin la nivelul unui contract s-au mai multe contracte. Cerinta se raporteaza la valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot conform valorilor contractelor subsecvente: Lot 1 - 64,954.79 RON Lot 2 - 1,142,215.88 RON Lot 3 - 478,580.19 RON Lot 4 - 725,841.00 RON Lot 5 - 158,557.50 RON Lot 6 - 473,910.75 RON Lot 7 - 132,131.25 RON Lot 8 - 48,448.13 RON Lot 9 - 368,205.75 RON Prin produse de tipul specificat (similare) se face referire la produse din gama articolelor de vestimentatie și încălțăminte și/sau accesorii ale vestimentației confecționate din țextile sau piele, fiind pemise si produse similare sau superioare dein punct de vedere al complexitatii si/sau scopului. Conform art 180 alin (1) din Legea 98/2016 si art 107 alin (2) lit f din HG 395/2016 La nivelul unui contract sau mai multe In cazul în care operatorul economic va depune ofertă pentru mai multe loturi, aceasta se va evalua raportându-se la lotul cu valoarea cea mai mare. Solicitat – Cerinta obligatorie.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Operatorul economic va furniza esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante, conform Art. 179, lit. l din Lg 98/2016;

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Operatorul economic va furniza certificatele solicitate emise de institute sau servicii oficiale de control al calitatii cu competente recunoscute, sau echivalent, care sa ateste conformitatea produselor clar identificate prin trimiteri la specificatiile sau la standardele tehnice care sunt stabilite In anuntul relevant sau in documentele achizitiei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, să fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmand ca documentul justificativ, respectiv Buletinul de analiză emis de către servicii oficiale de control al calitatii cu competente recunoscute sau un laborator acreditat RENAR sau echivalent, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta (traducere autorizata), sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conditia se indeplineste prin depunera de buletine de analiza (sau echivalent) la materialele utilizate, nu se solicita obligatia certificarii produselor gata confectionate. Specificatiile tehnice aferente articolelor de echipament fiind de actualitate, se acceptă Certificatele/buletinele de analiza (sau similar) NU mai vechi de doi ani de la momentul prezentarii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/11/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform art.129, alin.(3) din HG 395/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Operatorii economici vor utiliza documentul DUAE_CERERE_65064.xml atasat la prezenta documentatie.

Pentru loturile la care criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate pret" în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica. Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

Pentru loturile la care criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut” în cazul în care două oferte de pret sunt egale se va solicita o nouă ofertă de preț în vederea departajării.

În situaţia în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă în baza art. 196 alin. (2) din Lege ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. In acest caz, daca pe locul 2 sunt clasati doi operatori economici cu pret egal, se va solicita depunerea unei noi oferte de pret in scopul departajarii celor doi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic
Adresă: Str. Sabarului nr. 1
Localitate: Jilava
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Telefon: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Adresă internet: www.bagr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/06/2020