Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 281310-2021

04/06/2021    S107

Denmark-Højbjerg: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 107-281310

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
National registration number: 12 75 89 28
Postal address: Lyseng Allé 1
Town: Højbjerg
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 8270
Country: Denmark
Contact person: Iben Held Jensen
E-mail: ihj@komoe.dk
Internet address(es):
Main address: www.kommissarius.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
National registration number: 26 14 51 71
Postal address: Rentemestervej 8
Town: København NV
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 2400
Country: Denmark
Contact person: Iben Held Jensen
E-mail: ihj@komoe.dk
Internet address(es):
Main address: www.komoe.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303081&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303081&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Ekspropriationsforretninger

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger (ledende landinspektør)

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kommissariaterne ved Statens Ekspropriationer varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven) og leder i den forbindelse ekspropriationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber. Kommissariaterne fungerer som sekretariat for ekspropriationskommissionerne og forestår forberedelse og indvarsling, udbetaling af erstatninger samt matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af ekspropriationerne. Udbuddet er opdelt i 3 separate delaftaler. De 2 første delaftaler omfatter landinspektørydelser i forbindelse med alle andre sager end banesager i henholdsvis Jylland og på Øerne. Den tredje delaftale omfatter landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i hele Danmark, der involverer banesager. Der tildeles 3 separate rammeaftaler, således at der beskikkes én ledende landinspektør for hver delaftale.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 21 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftaler om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71300000 Engineering services
71355000 Surveying services
71400000 Urban planning and landscape architectural services
71600000 Technical testing, analysis and consultancy services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK05 Nordjylland
NUTS code: DK04 Midtjylland
NUTS code: DK032 Sydjylland
II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen vedrører den bistand til ekspropriationskommissionerne, som ydes af en landinspektør i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland, dog med undtagelse af sager vedrørende jernbaner. Der henvises til denne udbudsbekendtgørelses punkt II.I.4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71300000 Engineering services
71355000 Surveying services
71400000 Urban planning and landscape architectural services
71600000 Technical testing, analysis and consultancy services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK031 Fyn
NUTS code: DK02 Sjælland
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen vedrører den bistand til ekspropriationskommissionerne, som ydes af en landinspektør i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne, dog med undtagelse af sager vedrørende jernbaner. Der henvises til denne udbudsbekendtgørelses punkt II.I.4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rammeaftale om landinspektørydelser ifm. ekspropriationsforretninger vedr. jernbanesager

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71300000 Engineering services
71400000 Urban planning and landscape architectural services
71600000 Technical testing, analysis and consultancy services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen vedrører den bistand til ekspropriationskommissionerne, som ydes af en landinspektør i forbindelse med ekspropriationsforretninger vedrørende jernbanesager. Der henvises til denne udbudsbekendtgørelses punkt II.I.4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen kan forlængelse 2 gange i op til 12 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Oplysninger, der dokumenterer at minimumskravet om minimum 3 landinspektører er opfyldt i form af oplysninger om navne på de pågældende landinspektører.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ordregiver forventer ikke at anmode om yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at verificere oplysningernes rigtighed, herunder at rette henvendelse til tilbudsgiver eller de pågældende landinspektører.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som minimumskrav kræves, at virksomheden dokumenterer at have mindst 3 landinspektører (indehavere eller ansatte). Minimumskravet skal være opfyldt for hver delkontrakt. Kravet kan opfyldes ved angivelse af de samme 3 landinspektører for alle de delkontrakter, der gives tilbud på.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Lovbekendtgørelse 20. november 2008 nr. 1161 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse 17. juni 2013 nr. 680 om landinspektørvirksomhed (landinspektørloven), § 1, stk. 1.

III.2.2)Contract performance conditions:

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2021
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Ca. 10 måneder inden rammeaftalens udløb den 31. december 2023, medmindre optionen på forlængelse udnyttes.

VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Der henvises til oplysninger herom i udbudsbetingelserne, herunder bemærkningen om, at der ikke kan forventes at blive besvaret spørgsmål i uge 28-30.

— Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

— Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. 11.1.5) og pkt. 11.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi er et skøn baseret på det historiske forbrug, og forventninger om et fremtidigt behov. Det faktiske indkøb kan afvige væsentligt derfra, da omfanget af bistand vil bero på omfanget af ekspropriationsforretninger, herunder nye projekter i 2022-2023, der politisk kommer tilslutning til.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2021