Werken - 281339-2019

TITitelBelgië-Brussel: Bouwwerkzaamheden
NDDocumentnummer281339-2019
PDPublicatiedatum18/06/2019
OJPB S115
TWPlaatsBRUSSEL
AUNaam aanbestedende dienstAgentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (0254.010.633_16738)
OLOriginele taalNL
HDHeadingWerken - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
CYLandBE
AAType aanbestedende dienst3 - Regionale/lokale overheid
HAEU Institution-
DSDocument verzonden17/06/2019
DTUiterste datum07/10/2019
NCOpdracht1 - Werken
PRProcedureB - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
RCNUTS-codeBE100
IAInternetadres (URL)http://www.agion.be
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU