Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 28154-2022

19/01/2022    S13

Belgia-Bruxelles: Studiu privind băuturile cu conținut scăzut de alcool/fără alcool

2022/S 013-028154

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI), AGRI.DDG1.C.4 - Monitoring and Evaluation
Adresă: Rue de Loi 130, Wetstraat 130
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind băuturile cu conținut scăzut de alcool/fără alcool

Număr de referinţă: AGRI/2021/OP/0003
II.1.2)Cod CPV principal
77100000 Servicii pentru agricultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul se concentrează asupra băuturilor cu conținut scăzut de alcool/fără alcool. Obiectivul acestui studiu este de a furniza o imagine clară a situației actuale a pieței, precum și o estimare a viitoarelor tendințe ipotetice în materie de producție și de consum, pentru a permite Comisiei să evalueze necesitatea unor eventuale propuneri legislative.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 368 800.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77100000 Servicii pentru agricultură
79310000 Servicii de studii de piaţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Rue de Loi 130, Wetstraat 130, 1049 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Studiu privind băuturile cu conținut scăzut de alcool/fără alcool, care imită băuturile spirtoase.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 146-384550
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AGRI-2021-0316
Titlu:

Studiu privind băuturile cu conținut scăzut de alcool/fără alcool

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ARETE SRL
Număr naţional de înregistrare: BO-443729
Adresă: Via del Gomito 26/4
Localitate: Bologna
Cod NUTS: ITH55 Bologna
Cod poștal: 40127
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Agra CEAS Consulting Bureau Européen de Recherches S.A.
Număr naţional de înregistrare: 418044660
Adresă: Rue du Commerce 20/22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 368 800.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 25 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/01/2022