Építési beruházás - 281950-2016

13/08/2016    S156

Belgium-Brüsszel: Kábelezési munkálatok távközlési hálózatokhoz és speciális helyiségek építése

2016/S 156-281950

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/P001
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kábelezési munkálatok távközlési hálózatokhoz és speciális helyiségek építése.

Hivatkozási szám: OIB.02/PO/2016/042/718.
II.1.2)Fő CPV-kód
45314000 Távközlési berendezések szerelése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kábelezési munkálatok, valamint speciális helyiségek építésére irányuló munkálatok a távközlési igények kielégítése érdekében.

— Szerkezeti kábelezés (adat-/telefonhálózat): projektek és „TEX”-ek (az adat-/telefóniahálózat kis volumenű, maximum 50 pontos kábelezési munkálatai).

— Érzékeny területek felszerelése (HVAC/elektromos hálózat): projektek és „TAS”-ok (érzékeny területek – IT-termek, telefonközpontok stb. általában 20 000 EUR-nál kisebb értékű felszerelési munkái).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 100 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45314200 Telefonvonal szerelése
45314300 Kábeles infrastruktúra szerelése
45331200 Szellőzés és légkondicionálás szerelése
45314310 Kábelfektető szerelése
45314320 Számítógépes kábel szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kábelezési munkálatok, valamint speciális helyiségek építésére irányuló munkálatok a távközlési igények kielégítése érdekében.

— Szerkezeti kábelezés (adat-/telefonhálózat): projektek és „TEX”-ek (az adat-/telefóniahálózat kis volumenű, maximum 50 pontos kábelezési munkálatai).

— Érzékeny területek felszerelése (HVAC/elektromos hálózat): projektek és „TAS”-ok (érzékeny területek – IT-termek, telefonközpontok stb. általában 20 000 EUR-nál kisebb értékű felszerelési munkái).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 100 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

az ajánlatkérőknek be kell nyújtaniuk a „Jogi személyek” című nyomtatványt, amelyhez csatolniuk kell az érintett jogalany bejegyzését, valamint az ajánlatkérő székhelye vagy tartózkodási helye szerinti országot igazoló hivatalos dokumentumot. Az ajánlattevőknek ezenkívül be kell nyújtaniuk az e felhívás III.1., „Részvételi feltételek” pontjában előírt dokumentumokat és információkat, valamint a pályázati dokumentáció 3., „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája” című mellékletében felsorolt dokumentumokat.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A nyilatkozatnak teljes egészében meg kell felelnie a pályázati dokumentáció I.3. mellékletében („A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája”) szereplő formátumnak.

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a nyilatkozatban foglaltakat.

Megjegyzés: amennyiben a szerződést nekik ítélik oda, a csoportoknak nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak be kell nyújtania a következőt:

— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pályázónak igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hiteles könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum),

— az elmúlt 3 pénzügyi év teljes éves forgalmát tartalmazó kimutatás,

— kimutatás az utóbbi 3 pénzügyi év során a jelen ajánlati felhívás szerinti területen realizált éves forgalomról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

az ajánlattevőknek a kiválasztás érdekében az elmúlt 3 pénzügyi évre legalább a következő összegű éves átlagforgalmat kell igazolniuk:

— 1 200 000 EUR a „kábelezési” rész esetében (projektek és „TEX”-ek),

— 300 000 EUR az „érzékeny területek” rész esetében (projektek és „TAS”-ok).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a pályázónak be kell nyújtania a következőt:

— a jelentkező naprakész szervezeti ábrája az állományi erőforrásokra vonatkozó adatok feltüntetésével (a különböző részlegeknél dolgozók létszáma, valamint a vállalaton belüli feladataik). Az ajánlattevőnek meg kell határoznia továbbá azokat a szakmai szerveket, amelyek rendelkezésére állnak a munkák teljesítéséhez, függetlenül attól, hogy azok a vállalat részét képezik, vagy sem,

— az alábbi profilokkal rendelkező alkalmazottak:

legalább 5 éves projektmenedzseri tapasztalattal rendelkező mérnök;

a szóban forgó műszaki területeken (elsősorban elektromos hálózatok és HVAC) szerzett diplomával, valamint csapatvezetőként és felügyelőként szerzett, legalább 5 éves tapasztalattal rendelkező technikus;

legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező CAD rajzoló,

— a szerződés tárgyát képező területeken az elmúlt 3 évben teljesített főbb projektek/munkák felsorolása (a szerződés értékének és időtartamának, valamint a szolgáltatások kedvezményezettjei elérhetőségének feltüntetésével). Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a szolgáltatott adatokat, valamint hogy tájékozódjon arról, hogy a hivatkozott munkák kedvezményezettei mennyire voltak elégedettek a pályázó által teljesített szolgáltatásokkal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

kiválasztásuk érdekében az ajánlattevőknek a pályázatukkal együtt be kell nyújtaniuk a fentiekben előírt profillal rendelkező alkalmazottak képesítéséről/képzéséről szóló igazolásokat, valamint az elektromos hálózatokkal és HVAC berendezésekkel kapcsolatos munkák vonatkozásában a szakma gyakorlásáról szóló igazolást. Az ajánlattevőknek ezenkívül be kell nyújtaniuk a szerződés teljesítésére ajánlott alkalmazottak önéletrajzait.

A referencialista vonatkozásában az ajánlattevőnek a pályázatában fel kell tüntetnie legalább 3 olyan projektet, amelyek értéke meghaladja a 250 000 EUR összeget.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/09/2016
Helyi idő: 17:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/10/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a pályázatbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően írásban (az adatokat lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell a következő egységet: Unit OIB.02.002 Public Procurement.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

az elbírálást követő 36 hónap.

VI.3)További információk:

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828

Felkérik az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely a jelen ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.

2) Helyszíni szemle:

2 kötelező helyszíni szemle megtartására kerül sor az ajánlati felhívásban meghatározott határidőn belül.

3) A munkák teljesítésére vonatkozó garancia:

a szerződés aláírása előtt az első helyre rangsorolt nyertes ajánlattevőnek 500 000 EUR összegű bankgaranciát kell biztosítania.

4) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/08/2016