Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 281957-2016

13/08/2016    S156

Belgien-Bruxelles: Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet

2016/S 156-281957

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Directorate-General for Communication, Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1822
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Directorate-General for Communication, Finance Unit
Postadresse: Montoyer 75
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2016/196.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud vedrører planlægning og salg af reklameplads på sociale medieplatforme, i trykte og audiovisuelle medier og på udendørs plakattavler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Digitale kampagner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341200 Forvaltning af reklamevirksomhed
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Parlamentet er aktiv på en halv snes sociale medieplatforme, herunder:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest.

Europa-Parlamentet kan få brug for at reklamere på:

— 1 eller flere af de ovenfor nævnte platforme

— onlinemedier, nyhedsportaler, specialiserede websteder osv.

— sociale medieplatforme på nationalt plan (f.eks. Draugiem i Letland)

— digitale medier, platforme og websteder, der er ukendte, mens dette udbudsmateriale skrives.

Europa-Parlamentet ønsker disse behov opfyldt på nogle eller alle officielle EU-sprog og for nogle eller alle EU-medlemsstater.

Kontrakten omfatter potentielt de 7 følgende typer af aktiviteter:

1. medieplanlægning

2. mediekøb

3. produktion/tilpasning af reklamer

4. forvaltning og selvbetjening af medieplads

5. overvågning

6. evaluering

7. strategisk/avanceret planlægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens samlede varighed vil være højst 5 år: 1 indledende år med 3 stiltiende forlængelser for 1 år ad gangen og, under særlige omstændigheder, en yderligere forlængelse på 1 år. Udførelse af kontrakten vil ikke begynde, inden rammekontrakten er underskrevet. Enhver forlængelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene fastsat i kontrakten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Integrerede kampagner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341200 Forvaltning af reklamevirksomhed
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Inden for rammerne af kommunikationskampagner og andre kommunikationsprojekter benytter Europa-Parlamentet forskellige annonceringskanaler til fremme af dets aktiviteter:

trykte medier (trykte medier i dagblade, uge- og månedsaviser, tidsskrifter, fagpresse, faglige kataloger mv.)

audiovisuelle medier (f.eks. tv, radio mv.)

digitale sociale medier/digitale reklamer

film (korte reklamevideoer, -dias mv.)

udendørs (plakattavler/skærme, jernbanestationer, lufthavne, den offentlige transport, andre udendørs medier, Europa-Parlamentets egne bygninger i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg samt Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne (konkrete tekniske detaljer leveres efter anmodning).

Afhængigt af behovene annoncerer Europa-Parlamentet i nogle eller alle EU-medlemsstater og på nogle eller alle officielle EU-sprog. Kontrakten bør potentielt dække følgende 7 forskellige typer af aktiviteter:

1. medieplanlægning

2. mediekøb

3. produktion/tilpasning af reklamer

4. forvaltning af medieplads

5. overvågning

6. evaluering

7. strategisk/avanceret planlægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens samlede varighed vil være højst 5 år: 1 indledende år med 3 stiltiende forlængelser for 1 år ad gangen og, under særlige omstændigheder, en yderligere forlængelse på 1 år. Udførelse af kontrakten vil ikke begynde, inden rammekontrakten er underskrevet. Enhver forlængelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene fastsat i kontrakten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Fransk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, rue Montoyer 75, 1047 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af buddene, bedes meddele dette til afdelingen med ansvar for forvaltningen af denne udbudsprocedure senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene pr. e-mail til DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2016