Tjenesteydelser - 281957-2016

13/08/2016    S156

Belgien-Bruxelles: Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet

2016/S 156-281957

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Directorate-General for Communication, Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1822
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Directorate-General for Communication, Finance Unit
Postadresse: Montoyer 75
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2016/196.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud vedrører planlægning og salg af reklameplads på sociale medieplatforme, i trykte og audiovisuelle medier og på udendørs plakattavler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Digitale kampagner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341200 Forvaltning af reklamevirksomhed
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Parlamentet er aktiv på en halv snes sociale medieplatforme, herunder:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest.

Europa-Parlamentet kan få brug for at reklamere på:

— 1 eller flere af de ovenfor nævnte platforme

— onlinemedier, nyhedsportaler, specialiserede websteder osv.

— sociale medieplatforme på nationalt plan (f.eks. Draugiem i Letland)

— digitale medier, platforme og websteder, der er ukendte, mens dette udbudsmateriale skrives.

Europa-Parlamentet ønsker disse behov opfyldt på nogle eller alle officielle EU-sprog og for nogle eller alle EU-medlemsstater.

Kontrakten omfatter potentielt de 7 følgende typer af aktiviteter:

1. medieplanlægning

2. mediekøb

3. produktion/tilpasning af reklamer

4. forvaltning og selvbetjening af medieplads

5. overvågning

6. evaluering

7. strategisk/avanceret planlægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens samlede varighed vil være højst 5 år: 1 indledende år med 3 stiltiende forlængelser for 1 år ad gangen og, under særlige omstændigheder, en yderligere forlængelse på 1 år. Udførelse af kontrakten vil ikke begynde, inden rammekontrakten er underskrevet. Enhver forlængelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene fastsat i kontrakten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Integrerede kampagner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341200 Forvaltning af reklamevirksomhed
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Inden for rammerne af kommunikationskampagner og andre kommunikationsprojekter benytter Europa-Parlamentet forskellige annonceringskanaler til fremme af dets aktiviteter:

trykte medier (trykte medier i dagblade, uge- og månedsaviser, tidsskrifter, fagpresse, faglige kataloger mv.)

audiovisuelle medier (f.eks. tv, radio mv.)

digitale sociale medier/digitale reklamer

film (korte reklamevideoer, -dias mv.)

udendørs (plakattavler/skærme, jernbanestationer, lufthavne, den offentlige transport, andre udendørs medier, Europa-Parlamentets egne bygninger i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg samt Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne (konkrete tekniske detaljer leveres efter anmodning).

Afhængigt af behovene annoncerer Europa-Parlamentet i nogle eller alle EU-medlemsstater og på nogle eller alle officielle EU-sprog. Kontrakten bør potentielt dække følgende 7 forskellige typer af aktiviteter:

1. medieplanlægning

2. mediekøb

3. produktion/tilpasning af reklamer

4. forvaltning af medieplads

5. overvågning

6. evaluering

7. strategisk/avanceret planlægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens samlede varighed vil være højst 5 år: 1 indledende år med 3 stiltiende forlængelser for 1 år ad gangen og, under særlige omstændigheder, en yderligere forlængelse på 1 år. Udførelse af kontrakten vil ikke begynde, inden rammekontrakten er underskrevet. Enhver forlængelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene fastsat i kontrakten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Fransk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, rue Montoyer 75, 1047 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af buddene, bedes meddele dette til afdelingen med ansvar for forvaltningen af denne udbudsprocedure senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene pr. e-mail til DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2016