Services - 282389-2018

30/06/2018    S124    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Antwerp: Oceanography and hydrology services

2018/S 124-282389

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
0316.380.841_17200
Thonetlaan 102, bus 2
Antwerpen
2050
Belgium
Contact person: Frederik Roose
Telephone: +32 32220825
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
NUTS code: BE211

Internet address(es):

Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313446

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313446
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Precommerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling om gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen in kustgebieden m.b.v. een innovatief sensorplatform en geavanceerde proces methoden

Reference number: Maritieme Toegang-01239_PIN1-F02_0
II.1.2)Main CPV code
71351920
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Innovatieve overheidsopdracht DEMCA

Het verwerven van digitale hoogtemodellen in kustgebieden met een innovatief sensor platform en geavanceerde verwerkingstechnieken.

Aankoop onderzoek en ontwikkeling.

Oproep tot het indienen van voorstellen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71351921
71351922
71351923
71352300
71353000
71353100
71354100
71355100
71355200
72212324
72212326
72212328
72212460
73000000
73100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE
II.2.4)Description of the procurement:

Informatie over de pre-commerciële aankoop

How verloopt een PCP? De aankoop gebeurt onder de vorm van een pre-commerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij de opdracht aan meerdere dienstverleners tegelijk wordt toegewezen volgens een gefaseerde aanpak. Hierdoor is het mogelijk om competitieve alternatieve oplossingen met elkaar te vergelijken.

Elke geselecteerde dienstverlener krijgt een raamovereenkomst toegewezen over de 3 fasen van het O&O-traject. Deze 3 fasen zijn:

— uitwerken van het principe van de oplossing

— uitwerken van het prototype

— validatie en uitvoeren van testen.

Aan het einde van elke fase volgt een beoordeling van de resultaten, de dienstverlener met de beste oplossing wordt geselecteerd voor de volgende fase.

De testen in fase 3 worden in principe uitgevoerd in het Schelde-estuarium en/of de Belgische kustzone.

De communicatie tijdens het aanbestedingsproces gebeurt in het Nederlands en het Engels.

Meer informatie: DEMCA PCP project website.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 107-243931
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2018
Local time: 10:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2018
Local time: 10:15
Place:

Antwerpen

Information about authorised persons and opening procedure:

Openbaar

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35
Brussel
1000
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Belgium
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/06/2018