Služby - 282426-2017

21/07/2017    S138

Belgie-Brusel: UCA 17/034 Pronájem služebních vozidel a mikrobusů s řidičem

2017/S 138-282426

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, secrétariat général
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2735
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2735
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 17/034 Pronájem služebních vozidel a mikrobusů s řidičem.

Spisové číslo: UCA 17/034.
II.1.2)Hlavní kód CPV
60130000 Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Pronájem úředních vozidel s řidičem (luxusních auto typu limuzína nebo sedan) a minibusů pro multilaterální summity mezi Evropskou unií a zeměmi mimo EU zahrnující účast hlav států a předsedů vlád.

Tyto summity se budou konat v Bruselu v budově Evropské rady. Služby budou poskytovány hlavám států a předsedům vlád, jakož i doprovodným delegacím v průběhu celého trvání summitů, tj. od jejich přistání či příjezdu na belgickém letišti a/nebo na železniční stanici do jejich odletu či odjezdu.

Řidiči budou podléhat akreditačnímu a bezpečnostnímu postupu ze strany Generálního sekretariátu Rady.

Generální sekretariát nejprve uzavře 2letou vícestrannou rámcovou smlouvu v kaskádním režimu, která může být obnovena o 2 období v trvání 1 roku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
60171000 Pronájem osobních automobilů s řidičem
60170000 Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Popis zakázky:

Služby mohou začít (podle plánu vymezeného pro každou akci) několik hodin před příletem či příjezdem hlav států a jejich delegací na letiště v Belgii a/nebo na železniční stanici, a skončí po odletu či odjezdu delegace. Poskytovatel služeb musí garantovat všechny služby v průběhu trvání summitu.

Odhadované průměrné trvání služeb pro delegaci je v zásadě 18 hodin za den, ale to se může podstatně lišit v rámci jednotlivých delegací a zejména v rámci vícestranných summitů.

Dodavatel se zavazuje poskytnout vozidla a řidiče podle kvality a kvantity požadované ve specifikacích na provádění služeb, jakož i koordinační služby na zajištění hladkého průběhu uvedených služeb na míru každého summitu (v každém případě alespoň 2 koordinátoři).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

rámcová smlouva může být obnovena o 2 období po 12 měsících.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejní odhadovanou hodnotu smluv. Odhadovaný objem zakázky je uveden ve specifikacích. Upozorňujeme, že tyto údaje jsou uvedeny pouze za účelem informací.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

tato zakázka spadá pod nařízení vlády regionu Bruselu o taxislužbě a dalších službách pronájmu vozů s řidičem ze dne 27.4.1995 a jeho prováděcího výnosu ze dne 29.3.2007.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Běžnými pracovními jazyky používanými při provádění služeb bude francouzština a/nebo angličtina.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/08/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/08/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

otevírání nabídek se bude konat dne 31.8.2017 v 10:00 v prostorách Generálního sekretariátu Rady v Bruselu. Otevírání nabídek lze odložit v krátké lhůtě vzhledem k nepředvídaným událostem, které mohou nastat v budovách Generálního sekretariátu v den, na který bylo původně plánováno otevírání nabídek.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

účastnit se může pouze 1 zástupce každého uchazeče. Jméno této osoby se musí zaslat elektronickou poštou (tendering@consilium.europa.eu) do 25.8.2017.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

V průběhu 3 let od uzavření původní smlouvy bude Generální sekretariát Rady moci uplatnit jednací řízení se stranou, které tato zakázka byla udělena, a to bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce na nové služby spočívající v opakování podobných služeb, které jsou v souladu se základním projektem, na který se tato zakázka vztahuje podle popisu v bodě II.1.4.

Řidiči a koordinátoři dodavatele podléhají postupu prověrky v souladu s ustanoveními v bodě V.3 písm. b) technických specifikací.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, secrétariat général
Poštovní adresa: Wetstraat/rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/07/2017