Dienstleistungen - 282578-2019

18/06/2019    S115

Estland-Tallinn: Software-Entwicklung

2019/S 115-282578

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Eesti Rahvusraamatukogu
Nationale Identifikationsnummer: 74000139
Postanschrift: Tõnismägi 2
Ort: Tallinn
NUTS-Code: EE EESTI
Postleitzahl: 15189
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Ago Oder
E-Mail: ago.oder@nlib.ee
Telefon: +372 56807511
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nlib.ee
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1578107/general-info
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1578107/tenders
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tarkvara „Raamatud liikuma“ arendusteenus

Referenznummer der Bekanntmachung: 209719
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 416 666.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72262000 Software-Entwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE EESTI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Riskide maandamise kava / Gewichtung: 10.0
Qualitätskriterium - Name: Arendusprotsess / Gewichtung: 15.0
Qualitätskriterium - Name: Funktsionaalne lahendus / Gewichtung: 50.0
Preis - Gewichtung: 25.0
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 416 666.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Objektiivsed kriteeriumid on sätestatud dokumendis „Ettepanek taotluse esitamiseks võistlevas dialoogis“

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EAS-i innovatsiooni edendavate hangete programm. Taotluse registreerimisnumber EU52021

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Taotleja viimase 3 (kolme) lõppenud majandusaasta netokäivete aritmeetiline keskmine peab olema vähemalt 600 000 EUR aastas hankelepingu esemega seotud valdkonnas. Hankelepingu esemega seotud valdkonnaks loeb hankija IT-valdkonnas teostatud infosüsteemide integratsiooni- ja arendustöid.

Taotleja esitab netokäibe andmed hankepassi rahvusvahelisel vormil (näiteks https://espd.rmit.ee). Vastavalt RHS § 103 lõikele 4 võivad ühistaotlejad oma majandusliku ja finantsseisundi tõendamiseks tugineda teiste ühistaotlejate vahenditele, juhindudes RHS-s sätestatust. Vastavalt RHS § 103 lõikele 1 võib taotleja tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel. Koos taotlusega esitatakse hankepass ka ühistaotleja ning selle isiku kohta, kelle vahenditele tuginetakse ning hankepassis peavad sisalduma kinnitused vastavate isikute kõrvaldamise aluste kohta ja vastavate kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Taotlejal peab olema viimase 36 (kolmkümmend kuus) kuu jooksul (alates käesoleva riigihanke avaldamise kuupäevast tagasiulatuvalt) täitnud vähemalt 2 (kaks) tarkvaraarendustööde lepingut, mille puhul peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1) maksumus vähemalt 300 000 EUR (ilma käibemaksuta) lepingu kohta;

2) lepingu raames on koostatud detailanalüüs, prototüübi loomine ja läbi viidud lahenduse realiseerimine, testimine ja juurutamine.

Taotleja esitab sellekohased andmed rahvusvahelise hankepassi vormil (näiteks https://espd.rmit.ee), näidates ära:

1) lepingu objekti koos teostatud tööde lühikirjeldusega ning lepingu mahu töötundides;

2) lepingu maksumuse;

3) lepingu sõlmimise kuupäeva ja lõppkuupäeva;

4) teised lepingupooled (sh tellijate kontaktisikute äranäitamisega) (hankepassis lahtrisse abisaajad).

Täidetuks loetakse lepinguid, mis on täielikult täidetud ja lepingu täitmise tähtaeg on saabunud ning mille alt teostatud tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. Vastavalt RHS § 103 lõikele 4 võivad ühistaotlejad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse tõendamiseks tugineda teiste ühistaotlejate vahenditele, juhindudes RHS-s sätestatust.

Vastavalt RHS § 103 lõikele 1 võib taotleja tõendada oma vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel. Koos taotlusega esitatakse hankepass ka ühistaotleja ning selle isiku kohta, kelle vahenditele tuginetakse, ning hankepassis peavad sisalduma kinnitused vastavate isikute kõrvaldamise aluste kohta ja vastavate kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Estnisch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui:

2.1. kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.2. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.3. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise

Võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, hankija taotluse Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks

hankelepingu rahastamisel rahuldamata jätmine või osaline rahuldamine, vms);

2.4. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/06/2019