TEDi veebisait on alates 2. novembrist 2022 valmis e-vormideks. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel

Teenused - 282578-2019

18/06/2019    S115

Eesti-Tallinn: Tarkvara arendusteenused

2019/S 115-282578

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Eesti Rahvusraamatukogu
Riiklik registreerimisnumber: 74000139
Postiaadress: Tõnismägi 2
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 15189
Riik: Eesti
Kontaktisik: Ago Oder
E-post: ago.oder@nlib.ee
Telefon: +372 56807511
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.nlib.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1578107/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1578107/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.5)Põhitegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tarkvara „Raamatud liikuma“ arendusteenus

Viitenumber: 209719
II.1.2)CPV põhikood
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 416 666.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Riskide maandamise kava / Osakaal: 10.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Arendusprotsess / Osakaal: 15.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Funktsionaalne lahendus / Osakaal: 50.0
Hind - Osakaal: 25.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 416 666.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 13
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Kandidaatide eeldatav arv: 4
Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:

Objektiivsed kriteeriumid on sätestatud dokumendis „Ettepanek taotluse esitamiseks võistlevas dialoogis“

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

EAS-i innovatsiooni edendavate hangete programm. Taotluse registreerimisnumber EU52021

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Taotleja viimase 3 (kolme) lõppenud majandusaasta netokäivete aritmeetiline keskmine peab olema vähemalt 600 000 EUR aastas hankelepingu esemega seotud valdkonnas. Hankelepingu esemega seotud valdkonnaks loeb hankija IT-valdkonnas teostatud infosüsteemide integratsiooni- ja arendustöid.

Taotleja esitab netokäibe andmed hankepassi rahvusvahelisel vormil (näiteks https://espd.rmit.ee). Vastavalt RHS § 103 lõikele 4 võivad ühistaotlejad oma majandusliku ja finantsseisundi tõendamiseks tugineda teiste ühistaotlejate vahenditele, juhindudes RHS-s sätestatust. Vastavalt RHS § 103 lõikele 1 võib taotleja tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel. Koos taotlusega esitatakse hankepass ka ühistaotleja ning selle isiku kohta, kelle vahenditele tuginetakse ning hankepassis peavad sisalduma kinnitused vastavate isikute kõrvaldamise aluste kohta ja vastavate kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Taotlejal peab olema viimase 36 (kolmkümmend kuus) kuu jooksul (alates käesoleva riigihanke avaldamise kuupäevast tagasiulatuvalt) täitnud vähemalt 2 (kaks) tarkvaraarendustööde lepingut, mille puhul peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1) maksumus vähemalt 300 000 EUR (ilma käibemaksuta) lepingu kohta;

2) lepingu raames on koostatud detailanalüüs, prototüübi loomine ja läbi viidud lahenduse realiseerimine, testimine ja juurutamine.

Taotleja esitab sellekohased andmed rahvusvahelise hankepassi vormil (näiteks https://espd.rmit.ee), näidates ära:

1) lepingu objekti koos teostatud tööde lühikirjeldusega ning lepingu mahu töötundides;

2) lepingu maksumuse;

3) lepingu sõlmimise kuupäeva ja lõppkuupäeva;

4) teised lepingupooled (sh tellijate kontaktisikute äranäitamisega) (hankepassis lahtrisse abisaajad).

Täidetuks loetakse lepinguid, mis on täielikult täidetud ja lepingu täitmise tähtaeg on saabunud ning mille alt teostatud tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. Vastavalt RHS § 103 lõikele 4 võivad ühistaotlejad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse tõendamiseks tugineda teiste ühistaotlejate vahenditele, juhindudes RHS-s sätestatust.

Vastavalt RHS § 103 lõikele 1 võib taotleja tõendada oma vastavust tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel. Koos taotlusega esitatakse hankepass ka ühistaotleja ning selle isiku kohta, kelle vahenditele tuginetakse, ning hankepassis peavad sisalduma kinnitused vastavate isikute kõrvaldamise aluste kohta ja vastavate kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Võistlev dialoog
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 25/07/2019
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel, Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 4 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui:

2.1. kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.2. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.3. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise

Võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, hankija taotluse Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks

hankelepingu rahastamisel rahuldamata jätmine või osaline rahuldamine, vms);

2.4. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/06/2019