Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 282605-2018

30/06/2018    S124

Lithuania-Vilnius: Research and development services and related consultancy services

2018/S 124-282605

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
National registration number: 188602370
Postal address: A. Jakšto g. 4
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01105
Country: Lithuania
Contact person: Dovilė Montvilaitė
E-mail: dovile.montvilaite@am.lt
Telephone: +370 52662703
Internet address(es):
Main address: http://www.am.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5109
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=407983
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=407983&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo (3 sektorių) ir LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dalies parengimas

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo kultūros ir kultūros paveldo, kraštovaizdžio, gamtos vertybių ir ekosistemų apsaugos dalies parengimo, visų sektorių tarpsektorinės analizės ir įvertinimo atlikimo ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dalies parengimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo kultūros ir kultūros paveldo, kraštovaizdžio, gamtos vertybių ir ekosistemų apsaugos dalies parengimas, visų sektorių tarpsektorinė analizė ir įvertinimas, ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo Bendrųjų sprendinių formavimo – koncepcijos (erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų) parengimas.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo kultūros ir kultūros paveldo, kraštovaizdžio, gamtos vertybių ir ekosistemų apsaugos dalį sudaro: analitinė dalis ir analizių apžvalga su išvadomis, vystymosi tendencijos ir prognozės, aiškinamasis raštas, interaktyvūs ir statiški brėžiniai ir paaiškinančios schemos, GIS duomenų paketai, procedūrų dokumentai. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo Bendrųjų sprendinių formavimo – koncepcijos dalį sudaro: bendrieji sprendiniai iki 2050 metų (aiškinamasis raštas, interaktyvūs ir statiški brėžiniai ir paaiškinančios schemos), GIS duomenų paketai, procedūrų dokumentai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tiekėjo paslaugų atlikimo suvokimas / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Specialisto Nr. 8 patirtis / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Specialisto Nr. 9 arba Nr. 12 patirtis / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Specialisto Nr. 11 patirtis / Weighting: 15
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2.7 į sutarties trukmę įskaičiuotas mokėjimo terminas (30 d.). Paslaugos turi būti atliktos iki 2019-07-31.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) vykdytojas privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10 proc. sutarties vertės;

2) užsakovas išmoka vykdytojui 150 000,00 EUR su PVM dydžio avansą. Avanso išmokėjimui vykdytojas privalo pateikti avansinio mokėjimo dydžio Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Avansinio mokėjimo garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi būti pateiktas privalomai;

3) vykdomas tarpinis mokėjimas ir galutinis mokėjimas pagal šalių pasirašytus paslaugų perdavimo–priėmimo aktus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/11/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2018
Local time: 09:00
Place:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, 323 kabinetas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje (pasiūlymo A dalis ir pasiūlymo B dalis) tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/06/2018