Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 282810-2020

18/06/2020    S117

Belgien-Bruxelles: Udvikling af et europæisk mærke for køretøjer med ultralave emissioner (ULEV)

2020/S 117-282810

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General Environment
Postadresse: ENV.A.5 - Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling af et europæisk mærke for køretøjer med ultralave emissioner (ULEV)

Sagsnr.: ENV/2019/OP/0011
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hensigten med projektet er at gennemgå karakteristika ved forurenende emissioner fra de eksisterende lette køretøjer i EU og se, hvordan man bedst identificerer køretøjer, der har konsekvent lave forurenende emissioner. Projektet skal analysere de eksisterende ordninger for klassificering af køretøjer, der leverer oplysninger om de reelle emissioner til forbrugerne, og metoder til at kommunikere disse resultater ud til offentligheden og de politiske beslutningstagere via et dedikeret, frit tilgængeligt offentligt website.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 470 470.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcefordeling / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 77 49 — pilotprojekt.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 199-482551
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07027749/2020/827350/SER/ENV.C.3
Betegnelse:

Udvikling af et europæisk mærke for køretøjer med ultralave emissioner (ULEV)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: IDIADA Automotive Technology S.A.
Postadresse: L’ Albornar s/n,
By: Santa Oliva, Tarragona
NUTS-kode: ES ESPAÑA
Postnummer: 43710
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
Postadresse: Anna van Buerenplein 1
By: The Hague
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 2595 DA
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Emission Analytics Ltd (EA)
Postadresse: Brewery House High Street
By: Twyford, Winchester
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SO21 1RG
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Allow Independent Road Testing Company Ltd (AIR Alliance)
Postadresse: Windover House St Ann Street
By: Salisbury
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SP1 2DR
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Environmental and Energy Studies and Software Development (EMISIA)
Postadresse: Antoni Tritsi 21 PO Box 8138
By: Thessaloniki
NUTS-kode: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postnummer: 57001
Land: Grækenland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Automòbil Club Assistència, S.A.U. (ACASA)
Postadresse: Av. Diagonal, 687
By: Bacelona
NUTS-kode: ES ESPAÑA
Postnummer: 08028
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 490 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 470 470.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ordregivende myndighed kan, i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra e), i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget, gøre brug af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, uanset kontraktens anslåede værdi, i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i punkt 11.4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2020