Építési beruházás - 28297-2022

19/01/2022    S13

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 013-028297

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.budapest13.hu/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

Hivatkozási szám: EKR000948092021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 618 200 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211300 Lakóházak építése
45300000 Épületszerelési munka
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

2.

Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)

3.

A beruházás műszaki alapadatai:

- Telek területe: 2729 m2

- Beépített terület: 1689,19 m2

- Zöldfelület területe: 733,44 m2

- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2

- Lakások száma: 67 db

- Parkolók száma: 75 db

4.

Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.

A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

5.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.

6.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

7.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (min. 12, max. 48 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

Pontkiosztás módszere: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat” és a "jótállás" esetén egyenes arányosítás.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Rész-ajánlattétel kizárása: A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, így nem lehetséges részekre bontani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 162-425873
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 11887827205
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 618 200 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

1. Alvállalkozói területek:

- Épületgépész műszaki vezetői feladatok.

- Villamos műszaki vezetői feladatok.

- Műszaki szaktanácsadás, építés szervező műszaki koordinálás, irányítás.

- Föld-, írtás- és sziklamunka, bontás.

2. Alvállalkozók (arány nem ismert):

- Kráter-Com Bt. (22372853-1-04);

- Elektro-Line Kft. (10902123-2-41);

- PEKA BAU 2000 Kft. (12513712-2-05);

- Láng Monolit Kft. (24938569-2-13)

3.

További várható alvállalkozói területek (az ajánlat szerint):

- Felvonulási létesítmények egy része, őrzés-védelem, bontási munkák egy része, hulladék elszállítási feladatok, takarítási munkák egy része, zsaluzás és állványozás egy része, írtás, föld és sziklamunka egy része.

- Építőmesteri munkák: helyszíni beton és vasbeton munkák egy része, falazás és egyéb kőműves munkák egy része, fém és könnyű épületszerkezetek egy része, vakolás és rabicolás egy része.

- Szakipari munkák: szárazépítés egy része, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok egy része, ácsmunkák egy része, tetőfedő munkák egy része, bádogozás egy része, asztalos szerkezetek egy része, lakatosszerkezetek egy része, felületképzés egy része, szigetelés egy része, kőburkolat készítésének egy része.

- Út- kert és parképítési munkák egy része, közműépítési munkák egy része.

- Épületgépészeti munkák egy része, felvonók telepítése.

- Erősáramú munkák egy része, gyengeáramú munkák, automatika munkák egy része.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 11887827-2-05

2.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

- FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva utca 73., adószám: 11887827-2-05)

- Nadie Property Kft. (1138 Budapest, Újpalotai út 2. fszt. 2., adószám: 14510007-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2022