Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 283040-2021

04/06/2021    S107

Denmark-Copenhagen: Counselling services

2021/S 107-283040

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: A/S Øresund
National registration number: 15807830
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telephone: +45 33416242
Internet address(es):
Main address: https://sundogbaelt.dk/udbud/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302521&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302521&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Ejer af infrastruktur

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station

II.1.2)Main CPV code
85312320 Counselling services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A/S Øresund udbyder særlige ydelser til Ny Kastrup Lufthavn Station. Udbudsforretningen vedrører ikke (hoved)bygherrerådgiver eller totalrådgiver.

Udbudsforretningen vedrører 7 delkontrakter, som hver er at betragte som en rammekontrakt. Hver rammekontrakt indgås med én rådgiver/konsulent. Hver tilbudsgiver kan afgive tilbud på så mange rammekontrakter, som tilbudsgiver ønsker, men ordregiver vil kun tildele maksimalt 2 rammekontrakter pr. rådgiver.

Rammekontrakterne omfatter følgende særlige rådgivningsydelser:

1) Team performance management

2) Change- og stakeholder management

3) Projektleder og byggestyring

4) Byggeleder anlæg, M&E og site management 5. Cx leder 6. 4D/5D planlægning

7) Byggeleder bane.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Team performance management

Lot No: RK 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311000 Civil engineering consultancy services
71311100 Civil engineering support services
71311300 Infrastructure works consultancy services
71315200 Building consultancy services
71318000 Advisory and consultative engineering services
72221000 Business analysis consultancy services
72224000 Project management consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Main site or place of performance:

København V

II.2.4)Description of the procurement:

RK1 vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at etablere, udvikle og vedligeholde samarbejde imellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Change og stakeholder management

Lot No: RK 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71315200 Building consultancy services
71318000 Advisory and consultative engineering services
85312320 Counselling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

RK2 vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at varetage ansvar for change- og stakeholder management på projektet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Projektledelse byggestyring

Lot No: RK 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

RK 3 vedrører ansvar for ledelse af byggestyringsteam og leverer byggeledelses bistand på tværs af projektet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 500 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Byggeledelse anlæg, M&E og site mgt

Lot No: RK 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

RK 4 vedrører ydelser til varetagelse af rolle som byggeleder for anlægs- og M&E arbejder samt ansvar for byggeplads på projektet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cx ledelse

Lot No: RK 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71315200 Building consultancy services
85312320 Counselling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

RK 4 vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at varetage ansvar for Cx ledelse på projektet (ledelse, styring og koordinering af Commissioning processen).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

4D/5D planlægning

Lot No: RK 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
85312320 Counselling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

RK 6vedrører rådgivning/konsulentydelser med henblik på at varetage ansvar for rådgivning omkring anvendelse af 4D/5D planlægning på projektet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 800 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Byggeledelse bane

Lot No: RK 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

RK 7 vedrører ydelser til varetagelse af rolle som byggeleder for banearbejder på projektet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Nøgleperson / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A/S Øresund anser ikke rammekontrakten som afsluttet før ydelserne, jf. ydelsesbeskrivelsen, er leveret. Det kan altså komme på tale, at kontrakten har en varighed udover de angivne estimerede måneder ovenfor i II.2.7).

Det bemærkes, at beløbet i II.2.6) er et estimat. Rådgiveren garanteres ikke en mindsteomsætning.

I rammekontrakten er angivet rammekontraktens maksimale omfang i timer.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, er inddraget i relevant omfang.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbudsgiver kan ikke være til stede ved åbning.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum for alle delkontrakter. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede maksimale kontraktsum for den enkelte delkontrakt. Dette skøn er ikke et udtryk for rammekontrakterne maksimale værdi. Den maksimale værdi er i stedet opgjort som et timeantal, se kontrakterne.

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

— Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

— Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

— Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

— Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”

— Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”

— Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

1) Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren.

2) Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren.

3) Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

— Yderligere oplysninger:

Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: www.naevneneshus.dk
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
Postal code: 1601
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2021