Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 283346-2015

Wyświetl widok skrócony

12/08/2015    S154

Włochy-Ispra: Prace związane z oczyszczaniem z azbestu we Wspólnym Centrum Badawczym, placówka w Isprze

2015/S 154-283346

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2015, 2015/S 127-231322)

Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze, Ispra, do kontaktów: Roberta Rossi, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Tel. +39 0332789662. Faks +39 0332789508. E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.8.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.8.2015 (11:00).

[...]

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.8.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.9.2015 (11:00).

[...]